Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2016 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt    

Stockholms län

20 824

3 514

4 222

1 781

11 307

Uppsala län

3 012

325

876

192

1 619

Södermanlands län

3 174

967

760

166

1 281

Östergötlands län

6 372

3 182

1 023

225

1 942

Jönköpings län

4 437

1 635

1 039

171

1 592

Kronobergs län

2 934

1 460

477

97

900

Kalmar län

2 784

902

630

124

1 128

Gotlands län

928

343

139

26

420

Blekinge län

1 805

563

507

99

636

Skåne län

12 946

2 859

3 361

694

6 032

Hallands län

4 393

1 688

846

176

1 683

Västra Götalands län

19 005

6 137

4 258

1 023

7 587

Värmlands län

5 111

2 819

886

136

1 270

Örebro län

4 102

1 378

856

170

1 698

Västmanlands län

2 787

956

441

144

1 246

Dalarnas län

7 044

4 363

1 062

134

1 485

Gävleborgs län

5 155

2 782

849

141

1 383

Västernorrlands län

9 311

6 851

888

130

1 442

Jämtlands län

1 767

184

457

83

1 043

Västerbottens län

4 201

1 717

906

199

1 379

Norrbottens län

8 003

4 883

1 021

123

1 976

Riket

130 095

49 506

25 806

6 053

48 730

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt    

Stockholms län

100

16,9

20,3

8,6

54,3

Uppsala län

100

10,8

29,1

6,4

53,8

Södermanlands län

100

30,5

23,9

5,2

40,4

Östergötlands län

100

49,9

16,1

3,5

30,5

Jönköpings län

100

36,8

23,4

3,9

35,9

Kronobergs län

100

49,8

16,3

3,3

30,7

Kalmar län

100

32,4

22,6

4,5

40,5

Gotlands län

100

37,0

15,0

2,8

45,3

Blekinge län

100

31,2

28,1

5,5

35,2

Skåne län

100

22,1

26,0

5,4

46,6

Hallands län

100

38,4

19,3

4,0

38,3

Västra Götalands län

100

32,3

22,4

5,4

39,9

Värmlands län

100

55,2

17,3

2,7

24,8

Örebro län

100

33,6

20,9

4,1

41,4

Västmanlands län

100

34,3

15,8

5,2

44,7

Dalarnas län

100

61,9

15,1

1,9

21,1

Gävleborgs län

100

54,0

16,5

2,7

26,8

Västernorrlands län

100

73,6

9,5

1,4

15,5

Jämtlands län

100

10,4

25,9

4,7

59,0

Västerbottens län

100

40,9

21,6

4,7

32,8

Norrbottens län

100

61,0

12,8

1,5

24,7

Riket

100

38,1

19,8

4,7

37,5

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån

Elförbrukning 1998-2016 fördelat på slutlig användare, GWh

           

Norrbottens län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

7 255

4 310

1 582

179

1 184

1999

6 998

3 623

1 570

177

1 628

2000

7 125

3 892

711

164

2 358

2001

6 903

3 560

1 528

148

1 667

2002

6 788

3 491

1 371

161

1 765

2003

7 951

3 756

1 655

183

2 357

2004

6 576

3 500

1 163

144

1 769

2005

6 510

3 600

1 103

148

1 659

2006

6 599

3 694

1 107

109

1 689

2007

6 919

4 011

1 034

147

1 727

2008

6 931

4 093

1 004

156

1 678

2009

6 543

3 727

911

143

1 762

2010

7 239

4 543

1 014

135

1 547

2011

7 111

4 571

911

137

1 492

2012

7 345

4 733

968

137

1 507

2013

7 577

4 891

934

126

1 626

2014

7 643

4 899

914

124

1 706

2015

7 700

4 730

930

126

1 914

2016

8 003

4 883

1 021

123

1 976

           

Riket

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

133 095

54 683

26 313

6 001

46 098

1999

132 718

55 309

25 884

5 983

45 542

2000

135 458

57 804

25 408

5 814

46 432

2001

138 543

57 119

27 263

6 062

48 099

2002

136 706

56 412

26 524

5 824

47 946

2003

134 663

55 301

26 975

6 036

46 351

2004

135 695

56 103

26 845

5 988

46 759

2005

135 230

56 698

26 074

6 002

46 456

2006

135 503

57 406

26 288

5 637

46 172

2007

135 332

57 944

25 153

6 015

46 220

2008

133 544

56 558

25 168

5 982

45 836

2009

128 303

50 657

24 861

6 075

46 710

2010

136 256

54 496

27 780

6 239

47 741

2011

130 579

53 843

24 315

6 636

45 785

2012

131 904

52 981

25 638

6 401

46 884

2013

129 192

50 935

25 162

6 305

46 790

2014

125 041

49 552

23 736

6 049

45 704

2015

126 797

48 784

24 697

6 097

47 219

2016

130 095

49 506

25 806

6 053

48 730

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av elförbrukningen 1998-2016 fördelat på slutlig användare. Index år 1998=100

           

Norrbottens län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

100

100

100

100

100

1999

96

84

99

99

138

2000

98

90

45

92

199

2001

95

83

97

83

141

2002

94

81

87

90

149

2003

110

87

105

102

199

2004

91

81

74

80

149

2005

90

84

70

83

140

2006

91

86

70

61

143

2007

95

93

65

82

146

2008

96

95

63

87

142

2009

90

86

58

80

149

2010

100

105

64

75

131

2011

98

106

58

77

126

2012

101

110

61

77

127

2013

104

113

59

70

137

2014

105

114

58

69

144

2015

106

110

59

70

162

2016

110

113

65

69

167

           

Riket

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

100

100

100

100

100

1999

100

101

98

100

99

2000

102

106

97

97

101

2001

104

104

104

101

104

2002

103

103

101

97