Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Elförbrukning per län

Elförbrukning per län

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning 2016, GWh

Region GWh
Stockholms län 20 824
Uppsala län 3 012
Södermanlands län 3 174
Östergötlands län 6 372
Jönköpings län 4 437
Kronobergs län 2 934
Kalmar län 2 784
Gotlands län 928
Blekinge län 1 805
Skåne län 12 946
Hallands län 4 393
Västra Götalands län 19 005
Värmlands län 5 111
Örebro län 4 102
Västmanlands län 2 787
Dalarnas län 7 044
Gävleborgs län 5 155
Västernorrlands län 9 311
Jämtlands län 1 767
Västerbottens län 4 201
Norrbottens län 8 003
Riket 130 095
Elförbrukning 2005-2016, GWh

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 20 596 20 805 20 807 20 363 19 295 20 514 20 607 21 092 20 459 19 833 20 555 20 824
Uppsala län 3 163 3 035 2 977 2 584 2 928 2 936 2 858 2 976 2 713 2 702 2 931 3 012
Södermanlands län 3 764 3 349 3 697 3 701 3 225 3 607 3 314 3 185 3 034 2 916 3 324 3 174
Östergötlands län 6 935 6 987 6 695 6 528 6 481 7 104 6 450 6 435 6 351 6 070 6 118 6 372
Jönköpings län 4 673 4 375 4 300 4 336 4 265 4 522 4 247 4 236 4 253 4 096 4 161 4 437
Kronobergs län 2 131 2 187 2 006 2 004 1 957 3 229 3 093 2 987 3 056 2 918 2 940 2 934
Kalmar län 3 367 3 255 3 398 3 376 3 373 2 772 2 692 2 709 2 741 2 666 2 622 2 784
Gotlands län 830 833 868 861 863 886 850 873 887 912 886 928
Blekinge län 2 410 2 226 2 229 2 308 2 257 1 994 1 623 1 908 1 872 1 728 1 726 1 805
Skåne län 12 930 13 293 13 385 13 524 12 725 13 750 12 872 12 946 13 118 12 520 12 488 12 946
Hallands län 5 133 5 153 5 289 5 043 5 186 5 102 4 829 4 884 4 411 4 224 4 165 4 393
Västra Götalands län 20 705 20 257 19 831 19 646 18 517 19 435 18 939 18 701 18 487 17 994 18 737 19 005
Värmlands län 5 659 5 953 5 761 5 574 6 094 5 536 5 159 5 222 4 805 4 969 5 069 5 111
Örebro län 4 241 4 214 3 813 4 268 5 069 4 117 3 992 4 068 3 997 3 922 3 888 4 102
Västmanlands län 3 271 3 292 3 256 3 217 2 910 3 028 2 902 2 880 2 819 2 768 2 748 2 787
Dalarnas län 7 272 8 011 8 233 8 117 6 506 8 053 7 752 7 511 7 539 6 756 6 733 7 044
Gävleborgs län 5 196 4 955 5 239 4 996 4 837 5 482 5 524 5 751 5 061 5 153 5 103 5 155
Västernorrlands län 10 047 10 305 10 287 9 942 9 168 9 556 9 914 10 137 10 149 9 520 9 112 9 311
Jämtlands län 1 894 1 907 1 887 1 809 1 904 1 923 1 661 1 755 1 720 1 613 1 667 1 767
Västerbottens län 4 504 4 511 4 453 4 417 4 202 4 339 4 189 4 304 4 141 4 118 4 125 4 201
Norrbottens län 6 510 6 599 6 919 6 931 6 543 7 294 7 111 7 345 7 577 7 643 7 700 8 003
Riket 135 230 135 503 135 332 133 544 128 303 135 178 130 579 131 904 129 192 125 041 126 797 130 095
Utveckling av elförbrukningen 2005-2016. Index år 2005=100

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 100 101 101 99 94 100 100 102 99 96 100 101
Uppsala län 101 96 94 82 93 93 90 94 86 85 93 95
Södermanlands län 102 89 98 98 86 96 88 85 81 77 88 84
Östergötlands län 103 101 97 94 93 102 93 93 92 88 88 92
Jönköpings län 104 94 92 93 91 97 91 91 91 88 89 95
Kronobergs län 105 103 94 94 92 152 145 140 143 137 138 138
Kalmar län 106 97 101 100 100 82 80 80 81 79 78 83
Gotlands län 107 100 105 104 104 107 102 105 107 110 107 112
Blekinge län 108 92 92 96 94 83 67 79 78 72 72 75
Skåne län 109 103 104 105 98 106 100 100 101 97 97 100
Hallands län 110 100 103 98 101 99 94 95 86 82 81 86
Västra Götalands län* 111 98 96 95 89 94 91 90 89 87 90 92
Värmlands län 112 105 102 98 108 98 91 92 85 88 90 90
Örebro län 113 99 90 101 120 97 94 96 94 92 92 97
Västmanlands län 114 101 100 98 89 93 89 88 86 85 84 85
Dalarnas län 115 110 113 112 89 111 107 103 104 93 93 97
Gävleborgs län 116 95 101 96 93 106 106 111 97 99 98 99
Västernorrlands län 117 103 102 99 91 95 99 101 101 95 91 93
Jämtlands län 118 101 100 96 101 102 88 93 91 85 88 93
Västerbottens län 119 100 99 98 93 96 93 96 92 91 92 93
Norrbottens län 120 101 106 106 101 112 109 113 116 117 118 123
Riket 121 100 100 99 95 100 97 98 96 92 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta