Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Vattenkraftproduktion

Vattenkraftproduktion

Senast uppdaterad 2017-10-30
Förklaring

Energiföretagen Sverige insamlar och sammanställer uppgifter om elproduktion, import, export och stamnätsförluster för hela riket. Bruttoproduktionen redovisas fördelad på kraftstationstyp.

PDF
Diagram nuläge
Vattenkraftproduktionen 2016 per älv. TWh

Älv Produktion, netto Andel %
Lule älv 15,5 25,3
Skellefte älv 4,6 7,5
Ume älv 6,8 11,1
Ångermanälven 6,4 10,5
Faxälven 2,9 4,7
Indalsälven 8,7 14,2
Ljungan 1,7 2,8
Ljusnan 3,6 5,9
Dalälven 4,3 7,0
Klarälven 1,6 2,6
Göta älv 1,5 2,5
Övriga älvar 3,6 5,9
Totalt 61,2 100
Vattenkraftproduktionen 2005-2016. Nettoproduktion per älv, TWh

Älv 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lule älv 16,0 14,0 14,0 17,0 13,0 13,0 12,9 16,4 15,3 13,4 14,9 15,5
Skellefte älv 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 3,9 5,5 4,2 3,9 4,6 4,6
Ume älv 9,0 6,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,4 6,7 6,8 9,0 6,8
Ångermanälven 9,0 6,0 8,0 7,0 7,0 8,0 7,5 9,0 6,8 6,8 8,8 6,4
Faxälven 5,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,2 4,5 3,5 3,5 4,4 2,9
Indalsälven 11,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 11,5 8,4 8,5 10,9 8,7
Ljungan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 1,8 2,1 2,3 1,7
Ljusnan 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 3,6 4,8 4,4 3,6
Dalälven 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 6,0 4,8 5,8 3,8 5,6 5,7 4,3
Klarälven 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,4 1,9 2,0 1,6
Göta älv 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,7 1,9 1,6 2,1 2,0 1,5
Övriga älvar 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,6 3,7 4,8 5,0 3,6
Totalt 73,0 62,0 66,0 68,0 65,0 68,0 66,0 78,0 60,8 64,2 74,0 61,2
Utveckling av vattenkraftproduktionen per älv 2005-2016. Index år 2005=100

Älv 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lule älv 100 88 88 106 81 81 81 103 96 84 93 97
Skellefte älv 100 80 80 100 80 80 78 110 84 78 92 92
Ume älv 100 67 89 78 78 89 89 104 74 76 100 76
Ångermanälven 100 67 89 78 78 89 83 100 76 76 98 71
Faxälven 100 60 80 60 80 80 84 90 70 70 88 58
Indalsälven 100 82 91 82 91 91 91 105 76 77 99 79
Ljungan 100 100 100 100 100 100 105 115 90 105 115 85
Ljusnan 100 100 75 100 100 100 103 103 90 120 110 90
Dalälven 100 100 80 100 100 120 96 116 76 112 114 86
Klarälven 100 100 100 100 100 100 85 100 70 95 100 80
Göta älv 100 200 200 200 200 200 170 190 160 210 200 150
Övriga älvar 100 125 125 125 125 125 128 140 93 120 125 90
Totalt 100 85 90 93 89 93 90 107 83 88 101 84

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta