Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Nätanslutna solcellsanläggning…

Nätanslutna solcellsanläggningar

Senast uppdaterad 2019-03-27
Förklaring

Samtliga ca 170 nätföretag i Sverige tillfrågas via enkät från SCB om antal ansluta solcellsanläggningar och den installerade effekten.

PDF
Diagram nuläge
Nätanslutna solcellsanläggningar 2018, antal och installerad effekt (MW)

Region Antal anläggningar Installerad effekt MW Effekt/ anläggning kW
Stockholms län 2 940 51 17,4
Uppsala län 1 396 22 16,0
Södermanlands län 1 124 22 19,8
Östergötlands län 1 781 31 17,5
Jönköpings län 1 362 21 15,2
Kronobergs län 733 11 14,4
Kalmar län 838 14 16,7
Gotlands län 553 6 10,3
Blekinge län 527 8 14,5
Skåne län 3 577 62 17,4
Hallands län 1 718 29 17,1
Västra Götalands län 4 190 62 14,9
Värmlands län 796 10 12,7
Örebro län 708 10 13,8
Västmanlands län 796 16 20,1
Dalarnas län 705 8 10,8
Gävleborgs län 441 6 12,7
Västernorrlands län 372 8 21,3
Jämtlands län 549 7 12,7
Västerbottens län 248 3 13,6
Norrbottens län 132 4 29,2
Riket 25 486 411 16,1
Nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2018. Effekt per anläggning (kW)

Region 2016 2017 2018
Stockholms län 14,9 16,9 17,4
Uppsala län 14,2 14,0 16,0
Södermanlands län 18,6 21,1 19,8
Östergötlands län 18,2 17,5 17,5
Jönköpings län 15,3 15,5 15,2
Kronobergs län 14,4 15,1 14,4
Kalmar län 13,4 16,5 16,7
Gotlands län 9,4 10,5 10,3
Blekinge län 15,5 16,4 14,5
Skåne län 15,6 16,6 17,4
Hallands län 16,1 17,1 17,1
Västra Götalands län 11,1 12,5 14,9
Värmlands län 10,6 11,6 12,7
Örebro län 10,9 12,8 13,8
Västmanlands län 16,9 19,0 20,1
Dalarnas län 8,6 9,6 10,8
Gävleborgs län 8,8 12,5 12,7
Västernorrlands län 12,8 11,8 21,3
Jämtlands län 7,3 10,4 12,7
Västerbottens län 11,6 14,6 13,6
Norrbottens län 16,3 27,4 29,2
Riket 14,0 15,1 16,1
Utveckling nätanslutna solcellsanläggningar 2016-2018. Index år 2016=100

Region 2016 2017 2018
Stockholms län 100 113 117
Uppsala län 100 99 113
Södermanlands län 100 113 106
Östergötlands län 100 96 96
Jönköpings län 100 101 99
Kronobergs län 100 105 100
Kalmar län 100 123 125
Gotlands län 100 112 110
Blekinge län 100 106 94
Skåne län 100 106 112
Hallands län 100 106 106
Västra Götalands län 100 113 134
Värmlands län 100 109 120
Örebro län 100 117 127
Västmanlands län 100 112 119
Dalarnas län 100 112 126
Gävleborgs län 100 142 144
Västernorrlands län 100 92 166
Jämtlands län 100 142 174
Västerbottens län 100 126 117
Norrbottens län 100 168 179
Riket 100 108 115

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta