Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Värmlands län

Riket

Varuproducenter

33 206

1 063 404

Tjänsteproducenter

34 478

2 121 286

Offentlig förvaltning

22 995

886 480

Ej branschfördelat

11 205

524 615

Summa

101 884

4 595 785

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Procent

     

 

Värmlands län

Riket

Varuproducenter

32,6

23,1

Tjänsteproducenter

33,8

46,2

Offentlig förvaltning

22,6

19,3

Ej branschfördelat

11,0

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2017. Miljoner kronor, löpande priser

           

Värmlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

22 799

19 791

13 772

7 232

63 594

2002

23 303

20 504

14 515

7 570

65 892

2003

23 510

21 352

15 271

7 770

67 903

2004

23 554

22 368

15 794

7 812

69 528

2005

22 814

23 235

16 393

8 059

70 501

2006

24 822

24 621

16 715

8 490

74 648

2007

26 112

24 830

17 267

8 646

76 855

2008

26 250

25 918

17 948

8 771

78 887

2009

20 098

25 409

18 012

8 142

71 661

2010

26 407

25 514

18 100

9 072

79 093

2011

26 873

27 109

18 612

9 211

81 805

2012

27 546

27 267

19 219

9 278

83 310

2013

26 869

28 600

19 712

9 307

84 488

2014

26 684

29 408

20 205

9 250

85 547

2015

28 625

30 864

20 871

9 764

90 124

2016

30 613

32 547

22 057

10 517

95 734

2017

33 206

34 478

22 995

11 205

101 884

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

1 000 721

2 042 122

843 727

504 040

4 390 610

2017

1 063 404

2 121 286

886 480

524 615

4 595 785

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2017. Index år 2001=100

           

Värmlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

103

108

111

107

107

2004

103

113

115

108

109

2005

100

117

119

111

111

2006

109

124

121

117

117

2007

115

125

125

120

121

2008

115

131

130

121

124

2009

88

128

131

113

113

2010

116

129

131

125

124

2011

118

137

135

127

129

2012

121

138

140

128

131

2013

118

145

143

129

133

2014

117

149

147

128

135

2015

126

156

152

135

142

2016

134

164

160

145

151

2017

146

174

167

155

160

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

176

173

177

2017

152

209

185

180

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta