Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // Kommunalskatt

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2019, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Arvika 21,50 11,20 32,70
Eda 22,25 11,20 33,45
Filipstad 22,00 11,20 33,20
Forshaga 22,35 11,20 33,55
Grums 22,50 11,20 33,70
Hagfors 22,50 11,20 33,70
Hammarö 22,10 11,20 33,30
Karlstad 21,75 11,20 32,95
Kil 22,35 11,20 33,55
Kristinehamn 22,45 11,20 33,65
Munkfors 22,50 11,20 33,70
Storfors 22,50 11,20 33,70
Sunne 22,15 11,20 33,35
Säffle 22,00 11,20 33,20
Torsby 22,50 11,20 33,70
Årjäng 22,45 11,20 33,65
Värmlands län 22,04 11,20 33,24
Riket 20,74 11,39 32,12

Primärkommunal skattesats 2008-2019

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arvika

20,90

20,90

20,90

20,90

20,90

20,90

20,90

20,90

20,90

21,50

21,50

21,50

Eda

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

22,25

Filipstad

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

Forshaga

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

Grums

22,40

22,40

22,40

22,40

22,40

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

Hagfors

22,30

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

Hammarö

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

Karlstad

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

21,75

Kil

22,40

22,40

22,40

22,40

22,40

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

22,35

Kristinehamn

22,50

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

Munkfors

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

Storfors

22,25

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

Sunne

21,80

21,80

21,80

21,80

21,80

22,15

22,15

22,15

22,15

22,15

22,15

22,15

Säffle

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

Torsby

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

Årjäng

21,95

21,95

21,95

21,95

21,95

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

22,45

Värmlands län

21,95

21,96

21,96

21,96

21,96

21,99

21,98

21,98

21,98

22,04

22,04

22,04

Riket

20,71

20,72

20,74

20,73

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,74

                         

Landstingskommunal skattesats 2008-2019

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Värmlands län

10,50

10,50

10,75

10,75

10,75

11,20

11,20

11,20

11,20

11,20

11,20

11,20

Riket

10,78

10,73

10,80

10,82

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,39

11,39

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2008-2019. Index år 2008=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arvika

100

100

100

100

100

100

100

100

100

103

103

103

Eda

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Filipstad

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Forshaga

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Grums

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Hagfors

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Hammarö

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Karlstad

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kil

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kristinehamn

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Munkfors

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Storfors

100

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

Sunne

100

100

100

100

100

102

102

102

102

102

102

102

Säffle

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Torsby

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Årjäng

100

100

100

100

100

102

102

102

102

102

102

102

Värmlands län

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Riket

100

100

100

100

99

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2008-2019. Index år 2008=100

                         

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Värmlands län

100

100

102

102

102

107

107

107

107

107

107

107

Riket

100

100

100

100

100

102

103

104

105

105

106

106

Källa: Statistiska centralbyrån

                         
                         
                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta