Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-17
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2018. Tusental kronor

Värmlands län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

2 106 492

85,4

Landstingskommun

359 000

14,6

Totalt

2 465 492

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

72 702 340

72,0

Landstingskommun

28 301 193

28,0

Totalt

101 003 533

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2018. Tusental kronor

 
               

Värmlands län

 

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

 

2000

572 673

365 000

937 673

61,1

38,9

100

 

2001

685 009

201 000

886 009

77,3

22,7

100

 

2002

713 560

175 000

888 560

80,3

19,7

100

 

2003

725 676

194 000

919 676

78,9

21,1

100

 

2004

745 683

223 000

968 683

77,0

23,0

100

 

2005

994 317

259 000

1 253 317

79,3

20,7

100

 

2006

1 040 780

266 000

1 306 780

79,6

20,4

100

 

2007

1 033 519

301 000

1 334 519

77,4

22,6

100

 

2008

1 035 070

401 000

1 436 070

72,1

27,9

100

 

2009

1 023 675

631 000

1 654 675

61,9

38,1

100

 

2010

1 199 170

778 000

1 977 170

60,7

39,3

100

 

2011

1 206 455

427 000

1 633 455

73,9

26,1

100

 

2012

1 125 150

560 000

1 685 150

66,8

33,2

100

 

2013

1 243 800

590 000

1 833 800

67,8

32,2

100

 

2014

1 307 249

643 000

1 950 249

67,0

33,0

100

 

2015

1 251 202

555 000

1 806 202

69,3

30,7

100

 

2016

1 333 239

415 000

1 748 239

76,3

23,7

100

 

2017

1 638 191

388 000

2 026 191

80,9

19,1

100

 

2018

2 106 492

359 000

2 465 492

85,4

14,6

100

 

Riket

 

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

 

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

 

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

 

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

 

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

 

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

 

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

 

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

 

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

 

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

 

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

 

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

 

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

 

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

 

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

 

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

 

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

 

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

 

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

 

2018

72 702 340

28 301 193

101 003 533

72,0

28,0

100

 

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

 
               

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2018. Index år 2000=100

       

Värmlands län

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

120

55

94

2002

125

48

95

2003

127

53

98

2004

130

61

103

2005

174

71

134

2006

182

73

139

2007

180

82

142

2008

181

110

153

2009

179

173

176

2010

209

213

211

2011

211

117

174

2012

196

153

180

2013

217

162

196

2014

228

176

208

2015

218

152

193

2016

233

114

186

2017

286

106

216

2018

368

98

263

Riket

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

111

108

2002

116

121

117

2003

112

120

113

2004

114

114

114

2005

123

147

128

2006

140

187

150

2007

154

239

172

2008

171

157

168

2009

170

248

187

2010

166

323

200

2011

182

287

204

2012

200

274

216

2013

203

280

219

2014

223

333

247

2015

225

355

253

2016

245

388

275

2017

288

419

316

2018

336

483

368

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

       

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta