Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2019-12-18
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2017

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Arvika 349 76
Eda 319 69
Filipstad 265 58
Forshaga 173 38
Grums 399 87
Hagfors 341 74
Hammarö 313 68
Karlstad 512 112
Kil 219 48
Kristinehamn 283 62
Munkfors 357 78
Storfors 194 42
Sunne 293 64
Säffle 282 61
Torsby 342 75
Årjäng 287 63
Värmlands län 367 80
Riket 459 100
BRP per invånare 2006-2017. Tusental kronor

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arvika 216 243 238 132 244 291 301 264 264 297 299 349
Eda 196 197 206 191 230 238 237 242 252 273 318 319
Filipstad 210 224 252 218 229 241 238 239 245 253 265 265
Forshaga 132 133 142 139 138 140 143 139 142 161 175 173
Grums 298 275 291 308 324 342 320 315 317 357 358 399
Hagfors 228 258 265 204 242 255 256 268 287 296 303 341
Hammarö 226 225 237 241 286 292 291 278 293 309 307 313
Karlstad 382 395 398 389 406 407 424 440 440 453 434 512
Kil 161 161 167 163 166 178 177 174 176 189 205 219
Kristinehamn 244 240 259 209 241 254 251 250 251 264 266 283
Munkfors 236 256 273 234 252 291 294 321 327 299 325 357
Storfors 149 162 175 155 144 162 162 154 152 159 206 194
Sunne 208 216 223 210 217 230 246 247 246 254 686 293
Säffle 206 215 219 204 217 211 217 235 236 254 264 282
Torsby 254 251 282 242 266 279 282 289 300 315 314 342
Årjäng 215 241 243 209 225 231 253 266 263 262 280 287
Värmlands län 273 281 288 262 289 300 305 309 312 327 348 367
Riket 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 445 459

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arvika

63

67

65

37

65

75

78

67

65

69

67

76

Eda

39

37

39

39

37

36

37

35

35

38

39

38

Filipstad

87

76

79

87

86

88

82

80

78

83

80

87

Forshaga

67

71

72

58

64

66

66

68

71

69

68

74

Grums

87

76

79

87

86

88

82

80

78

83

80

87

Hagfors

67

71

72

58

64

66

66

68

71

69

68

74

Hammarö

66

62

64

68

76

76

75

71

72

72

69

68

Karlstad

112

109

108

110

108

105

109

112

108

106

98

112

Kil

47

45

45

46

44

46

46

44

43

44

46

48

Kristinehamn

71

66

70

59

64

66

65

64

62

62

60

62

Munkfors

69

71

74

66

67

75

76

82

81

70

73

78

Storfors

44

45

48

44

38

42

42

39

37

37

46

42

Sunne

61

60

61

59

58

60

63

63

61

59

154

64

Säffle

60

60

60

58

58

54

56

60

58

59

59

61

Torsby

74

70

77

68

71

72

73

74

74

73

71

75

Årjäng

63

67

66

59

60

60

65

68

65

61

63

63

Värmlands län

80

78

78

74

77

78

79

79

77

76

78

80

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2006=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arvika

100

113

110

61

113

135

139

122

122

138

138

162

Eda

100

101

108

106

104

106

108

105

108

122

133

131

Filipstad

100

92

98

103

109

115

107

106

106

120

120

134

Forshaga

100

113

116

90

106

112

112

118

126

130

133

150

Grums

100

92

98

103

109

115

107

106

106

120

120

134

Hagfors

100

113

116

90

106

112

112

118

126

130

133

150

Hammarö

100

100

105

107

127

129

129

123

130

137

136

138

Karlstad

100

103

104

102

106

106

111

115

115

119

114

134

Kil

100

100

104

101

103

110

110

108

109

117

127

136

Kristinehamn

100

98

106

86

99

104

103

102

103

108

109

116

Munkfors

100

108

116

99

107

123

125

136

139

127

138

151

Storfors

100

109

117

104

96

108

109

103

102

107

138

130

Sunne

100

104

107

101

104

111

118

119

118

122

330

141

Säffle

100

104

106

99

105

102

105

114

115

123

128

137

Torsby

100

99

111

95

105

110

111

114

118

124

124

135

Årjäng

100

112

113

97

105

107

118

124

122

122

130

133

Värmlands län

100

103

105

96

106

110

112

113

114

120

127

134

Riket

100

106

108

104

110

113

113

115

119

125

130

134

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta