Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2016

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Arvika 298 67
Eda 289 65
Filipstad 250 57
Forshaga 170 38
Grums 371 84
Hagfors 301 68
Hammarö 318 72
Karlstad 481 109
Kil 201 45
Kristinehamn 269 61
Munkfors 321 73
Storfors 186 42
Sunne 268 61
Säffle 264 60
Torsby 334 76
Årjäng 272 62
Värmlands län 343 78
Riket 442 100
BRP per invånare 2005-2016. Tusental kronor

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arvika 216 216 243 238 132 244 291 301 264 264 297 298
Eda 195 196 197 206 191 230 238 237 242 252 273 289
Filipstad 200 210 224 252 218 229 241 238 239 245 253 250
Forshaga 126 132 133 142 139 138 140 143 139 142 161 170
Grums 191 298 275 291 308 324 342 320 315 317 357 371
Hagfors 215 228 258 265 204 242 255 256 268 287 296 301
Hammarö 188 226 225 237 241 286 292 291 278 293 309 318
Karlstad 372 382 395 398 389 406 407 424 440 440 453 481
Kil 145 161 161 167 163 166 178 177 174 176 189 201
Kristinehamn 230 244 240 259 209 241 254 251 250 251 264 269
Munkfors 229 236 256 273 234 252 291 294 321 327 299 321
Storfors 136 149 162 175 155 144 162 162 154 152 159 186
Sunne 196 208 216 223 210 217 230 246 247 246 254 268
Säffle 210 206 215 219 204 217 211 217 235 236 254 264
Torsby 243 254 251 282 242 266 279 282 289 300 315 334
Årjäng 200 215 241 243 209 225 231 253 266 263 262 272
Värmlands län 258 273 281 288 262 289 300 305 309 312 327 343
Riket 322 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 442

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Arvika

67

63

67

65

37

65

75

78

67

65

69

67

Eda

39

39

37

39

39

37

36

37

35

35

38

38

Filipstad

59

87

76

79

87

86

88

82

80

78

83

84

Forshaga

67

67

71

72

58

64

66

66

68

71

69

68

Grums

59

87

76

79

87

86

88

82

80

78

83

84

Hagfors

67

67

71

72

58

64

66

66

68

71

69

68

Hammarö

58

66

62

64

68

76

76

75

71

72

72

72

Karlstad

116

112

109

108

110

108

105

109

112

108

106

109

Kil

45

47

45

45

46

44

46

46

44

43

44

45

Kristinehamn

71

71

66

70

59

64

66

65

64

62

62

61

Munkfors

71

69

71

74

66

67

75

76

82

81

70

73

Storfors

42

44

45

48

44

38

42

42

39

37

37

42

Sunne

61

61

60

61

59

58

60

63

63

61

59

61

Säffle

65

60

60

60

58

58

54

56

60

58

59

60

Torsby

75

74

70

77

68

71

72

73

74

74

73

76

Årjäng

62

63

67

66

59

60

60

65

68

65

61

62

Värmlands län

80

80

78

78

74

77

78

79

79

77

76

78

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Arvika

100

100

113

110

61

113

135

139

122

122

138

138

Eda

100

105

106

113

111

109

111

113

110

113

128

135

Filipstad

100

156

144

152

161

169

179

168

165

166

187

194

Forshaga

100

106

120

123

95

113

119

119

125

133

138

140

Grums

100

156

144

152

161

169

179

168

165

166

187

194

Hagfors

100

106

120

123

95

113

119

119

125

133

138

140

Hammarö

100

120

120

126

128

152

156

155

148

156

164

169

Karlstad

100

103

106

107

105

109

109

114

118

118

122

129

Kil

100

111

111

115

113

114

123

122

120

121

130

139

Kristinehamn

100

106

104

113

91

105

110

109

109

109

115

117

Munkfors

100

103

112

119

102

110

127

128

140

143

131

140

Storfors

100

110

119

129

114

106

119

119

113

112

117

137

Sunne

100

106

110

114

107

111

118

126

126

126

130

137

Säffle

100

98

102

104

97

103

100

103

112

112

121

126

Torsby

100

105

103

116

100

110

115

116

119

123

130

137

Årjäng

100

108

121

122

105

113

115

127

133

132

131

136

Värmlands län

100

106

109

112

102

112

116

118

120

121

127

133

Riket

100

106

112

114

110

117

120

120

122

126

133

137

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta