Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2016. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Värmlands län 365 331 311 332
Riket 375 358 325 352

Lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

         

Värmlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

255

213

192

217

2002

255

218

196

220

2003

262

226

206

228

2004

272

226

215

235

2005

283

243

222

246

2006

291

248

225

251

2007

305

257

234

262

2008

305

278

252

276

2009

311

285

267

285

2010

314

288

273

290

2011

316

300

276

296

2012

329

305

290

306

2013

328

304

291

306

2014

338

316

298

316

2015

351

327

301

323

2016

365

331

311

332

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

375

358

325

352

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

 

 

 

 

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2016. Index år 2001=100

 
             

Värmlands län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

 

2001

100

100

100

100

100

 

2002

102

104

105

105

104

 

2003

103

108

111

107

107

 

2004

103

113

115

108

109

 

2005

100

117

119

111

111

 

2006

109

124

121

117

117

 

2007

115

125

125

120

121

 

2008

115

131

130

121

124

 

2009

88

128

131

113

113

 

2010

116

129

131

125

124

 

2011

118

137

135

127

129

 

2012

121

138

140

128

131

 

2013

118

145

143

129

133

 

2014

117

149

147

128

135

 

2015

126

156

152

135

142

 

2016

131

165

160

145

150

 

 

 

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

 

2001

100

100

100

100

100

 

2002

102

104

105

105

104

 

2003

105

108

111

109

108

 

2004

112

113

115

113

113

 

2005

113

119

119

120

117

 

2006

123

126

124

127

125

 

2007

133

135

129

134

133

 

2008

132

141

134

136

137

 

2009

118

140

136

138

133

 

2010

136

147

139

146

142

 

2011

138

155

143

149

148

 

2012

132

160

149

148

149

 

2013

131

166

154

150

152

 

2014

135

176

159

155

159

 

2015

138

193

166

165

169

 

2016

143

201

175

175

177

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 
             
             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta