Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Värmlands län

 

Byggnader

139

122

211

Maskiner

1 440

772

847

Totalt

1 579

894

1 058

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Värmlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

204

1 094

1 298

7 308

28 732

36 040

1992

187

850

1 037

4 947

24 553

29 500

1993

132

979

1 111

4 365

26 860

31 225

1994

181

1 290

1 471

4 862

34 263

39 125

1995

447

2 408

2 855

8 749

46 895

55 644

1996

566

4 397

4 963

9 715

51 547

61 262

1997

282

2 198

2 480

7 925

49 574

57 499

1998

178

1 683

1 861

7 926

50 154

58 080

1999

177

1 507

1 684

7 861

47 922

55 783

2000

122

1 276

1 398

8 031

48 240

56 271

2001

254

1 584

1 838

6 572

47 910

54 482

2002

184

1 212

1 396

6 081

45 059

51 140

2003

88

1 078

1 166

5 824

41 160

46 984

2004

174

1 495

1 669

5 605

40 258

45 863

2005

177

2 161

2 338

5 202

49 464

54 666

2006

236

1 561

1 797

5 719

51 080

56 799

2007

120

1 590

1 710

6 518

56 350

62 868

2008

122

1 497

1 619

9 032

56 755

65 787

2009

80

846

926

6 782

43 505

50 287

2010

96

790

886

4 997

41 649

46 646

2011

176

1 016

1 192

5 776

43 525

49 301

2012

357

1 278

1 636

7 513

46 917

54 430

2013

141

1 103

1 245

6 405

46 183

52 588

2014

139

1 440

1 579

6 931

44 526

51 457

2015

122

772

894

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

211

847

1 058

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Värmlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

204

1 094

1 298

7 308

28 732

36 040

1992

187

850

1 037

4 947

24 553

29 500

1993

132

979

1 111

4 365

26 860

31 225

1994

181

1 290

1 471

4 862

34 263

39 125

1995

447

2 408

2 855

8 749

46 895

55 644

1996

566

4 397

4 963

9 715

51 547

61 262

1997

282

2 198

2 480

7 925

49 574

57 499

1998

178

1 683

1 861

7 926

50 154

58 080

1999

177

1 507

1 684

7 861

47 922

55 783

2000

122

1 276

1 398

8 031

48 240

56 271

2001

254

1 584

1 838

6 572

47 910

54 482

2002

184

1 212

1 396

6 081

45 059

51 140

2003

88

1 078

1 166

5 824

41 160

46 984

2004

174

1 495

1 669

5 605

40 258

45 863

2005

177

2 161

2 338

5 202

49 464

54 666

2006

236

1 561

1 797

5 719

51 080

56 799

2007

120

1 590

1 710

6 518

56 350

62 868

2008

122

1 497

1 619

9 032

56 755

65 787

2009

80

846

926

6 782

43 505

50 287

2010

96

790

886

4 997

41 649

46 646

2011

176

1 016

1 192

5 776

43 525

49 301

2012

357

1 278

1 636

7 513

46 917

54 430

2013

141

1 103

1 245

6 405

46 183

52 588

2014

139

1 440

1 579

6 931

44 526

51 457

2015

122

772

894

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

211

847

1 058

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016.
Index år 1991=100

             

År

Värmlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

92

78

80

68

85

82

1993

65

89

86

60

93

87

1994

89

118

113

67

119

109

1995

219

220

220

120

163

154

1996

277

402

382

133

179

170

1997

138

201

191

108

173

160

1998

87

154

143

108

175

161

1999

87

138

130

108

167

155

2000

60

117

108

110

168

156

2001

125

145

142

90

167

151

2002

90

111

108

83

157

142

2003

43

99

90

80

143

130

2004

85

137

129

77

140

127

2005

87

198

180

71

172

152

2006

116

143

138

78

178

158

2007

59

145

132

89

196

174

2008

60

137

125

124

198

183

2009

39

77

71

93

151

140

2010

47

72

68

68

145

129

2011

86

93

92

79

151

137

2012

175

117

126

103

163

151

2013

69

101

96

88

161

146

2014

68

132

122

95

155

143

2015

60

71

69

100

195

176

Planer 2016

103

77

81

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta