Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

49,1 procent av totala befolkningen i Gotlands län och 48,7 procent i riket är förvärvsarbetande.

Folkmängd i Gotlands län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 358

1 509

2 867

 

 

1 358

1 509

0,0

0,0

2,3

2,5

5-9

1 616

1 665

3 281

 

 

1 616

1 665

0,0

0,0

2,7

2,8

10-14

1 452

1 599

3 051

 

 

1 452

1 599

0,0

0,0

2,5

2,7

15-19

1 472

1 614

3 086

412

395

1 060

1 219

0,7

0,7

1,8

2,1

20-24

1 452

1 731

3 183

928

1 136

524

595

1,6

1,9

0,9

1,0

25-29

1 703

1 891

3 594

1 243

1 436

460

455

2,1

2,4

0,8

0,8

30-34

1 511

1 527

3 038

1 222

1 265

289

262

2,1

2,1

0,5

0,4

35-39

1 545

1 527

3 072

1 333

1 328

212

199

2,2

2,2

0,4

0,3

40-44

1 593

1 665

3 258

1 384

1 477

209

188

2,3

2,5

0,4

0,3

45-49

1 841

1 778

3 619

1 617

1 577

224

201

2,7

2,7

0,4

0,3

50-54

2 135

2 059

4 194

1 856

1 816

279

243

3,1

3,1

0,5

0,4

55-59

1 993

1 882

3 875

1 698

1 622

295

260

2,9

2,7

0,5

0,4

60-64

2 091

2 036

4 127

1 522

1 578

569

458

2,6

2,7

1,0

0,8

65-69

2 042

2 098

4 140

575

831

1 467

1 267

1,0

1,4

2,5

2,1

70-74

2 125

2 036

4 161

293

529

1 832

1 507

0,5

0,9

3,1

2,5

75-79

1 551

1 483

3 034

0

0

1 551

1 483

0,0

0,0

2,6

2,5

80-84

1 043

836

1 879

 

 

1 043

836

0,0

0,0

1,8

1,4

85-89

706

436

1 142

 

 

706

436

0,0

0,0

1,2

0,7

90-94

337

170

507

 

 

337

170

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

99

30

129

 

 

99

30

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

11

1

12

 

 

11

1

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

29 676

29 573

59 249

14 083

14 990

15 593

14 583

23,8

25,3

26,3

24,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta