Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Största arbetsgivare

Största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.

De 25 största arbetsgivarna 2019. Gotlands län

 

 

 

Namn

Antal anställda

Andel av totalt antal anställda i länet

GOTLANDS KOMMUN

6 975

29,0

FÖRSÄKRINGSKASSAN

475

2,0

AB SVENSKA SPEL

375

1,6

PAYEX SVERIGE AB

325

1,4

CEMENTA AKTIEBOLAG

275

1,1

POLISMYNDIGHETEN

275

1,1

FÖRSVARSMAKTEN

225

0,9

GOTLANDS SLAGTERI AB

225

0,9

UPPSALA UNIVERSITET

225

0,9

SAMHALL AKTIEBOLAG

175

0,7

AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM

125

0,5

ARRIBA BYGGNADS AB

125

0,5

ASSISTANS PÅ GOTLAND AB

125

0,5

ATTENDO SVERIGE AB

125

0,5

BRUKETS LIVS AKTIEBOLAG

125

0,5

COOP GOTLAND EKONOMISK FÖRENING

125

0,5

GOTLANDS BILFRAKT AKTIEBOLAG

125

0,5

GUTESKOLAN AB

125

0,5

KENOVA AB

125

0,5

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN

125

0,5

POSTNORD SVERIGE AB

125

0,5

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

125

0,5

SKATTEVERKET

125

0,5

SWEDAVIA AB

125

0,5

PENSIONSMYNDIGHETEN

75

0,3

Totalt antal anställda i länet

 

24 034

Totalt antal anställda för de 25 största i länet

 

11 375

Andel av antal anställda i länet

 

47,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta