Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2019. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Gotland

372

2,7

478

3,3

Gotlands län

372

2,7

478

3,3

Riket

87 782

3,6

99 219

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2010-2019. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

4,4

4,7

4,4

4,3

3,6

3,3

2,7

2,8

2,6

2,7

Gotlands län

4,4

4,7

4,4

4,3

3,6

3,3

2,7

2,8

2,6

2,7

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

4,5

4,3

4,5

4,7

4,2

3,8

3,2

3,2

2,8

3,3

Gotlands län

4,5

4,3

4,5

4,7

4,2

3,8

3,2

3,2

2,8

3,3

Riket

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

                     

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2010-2019. Index år 2010=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

100

106

101

97

81

75

62

64

60

61

Gotlands län

100

106

101

97

81

75

62

64

60

61

Riket

100

97

94

92

86

82

79

81

80

79

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

100

95

99

102

92

84

70

70

62

73

Gotlands län

100

95

99

102

92

84

70

70

62

73

Riket

100

89

93

93

88

85

83

81

74

74

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta