Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Gotland 736 2,6
Gotlands län 736 2,6
Riket 162 173 3,2

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2019

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

2008

495

70 796

1,8

1,6

2009

775

120 671

2,7

2,6

2010

1 028

179 768

3,6

3,8

2011

1 104

170 951

3,9

3,8

2012

1 227

179 636

4,3

3,9

2013

1 214

189 384

4,2

4,0

2014

1 195

176 624

4,2

3,7

2015

1 115

176 495

4,0

3,7

2016

964

173 018

3,5

3,6

2017

897

171 155

3,2

3,5

2018

753

161 594

2,7

3,3

2019

736

162 173

2,6

3,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet sysselsatta i program 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Gotlands län

Riket

2008

100

100

2009

157

170

2010

208

254

2011

223

241

2012

248

254

2013

245

268

2014

242

249

2015

225

249

2016

195

244

2017

181

242

2018

152

228

2019

149

229

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta