Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Långtidsarbetslöshet

Långtidsarbetslöshet

Senast uppdaterad 2020-02-10
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Långtidsarbetslösa.
Arbetslösa som varit anmälda på Arbetsförmedlingen i minst 12 månader om de är 25 år eller äldre, och under den tiden inte haft ett arbete eller deltagit i ett program med aktivitetsstöd. Ungdomar under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter 6 månader.

Långtidsarbetslöshet 16-64 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/Region Antal långtidsarbetslösa Andel långtidsarbetslösa (%)
Gotland 512 1,5
Gotlands län 512 1,5
Riket 144 881 2,3

Långtidsarbetslöshet 2008-2019. Årsmedeltal

         

År

Antal långtidsarbetslösa 16-64 år

Andel långtidsarbets-lösa 16-64 år (%)

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

2008

412

62 994

1,5

1,4

2009

571

97 692

2,0

2,1

2010

778

153 700

2,7

3,3

2011

881

153 617

3,1

3,4

2012

928

155 682

3,2

3,3

2013

949

160 928

3,3

3,4

2014

873

156 923

3,1

3,3

2015

832

156 293

3,0

3,3

2016

713

157 813

2,6

3,3

2017

574

149 082

1,7

2,4

2018

526

149 111

1,5

2,4

2019

512

144 881

1,5

2,3

Källa: Arbetsförmedlingen

         
         

Utveckling av antalet långtidsarbetslösa 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

Långtidsarbetslösa. Index år 1992=100

Gotlands län

Riket

2008

100

100

2009

139

155

2010

189

244

2011

214

244

2012

225

247

2013

230

255

2014

212

249

2015

202

248

2016

173

251

2017

139

237

2018

128

237

2019

124

230

Källa: Arbetsförmedlingen

     
     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta