Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Öppet arbetslösa 18-24 år

Öppet arbetslösa 18-24 år

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 18-24 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/Region Antal Andel (%)
Gotland 104 3,4
Gotlands län 104 3,4
Riket 22 328 4,2

Öppet arbetslösa 18-24 år, årsmedeltal 2008-2019

         

År

Antal arbetslösa, 18-24 år

Andel öppet arbetslösa 18-24 år (%)

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

2008

215

29 942

7,8

6,7

2009

282

46 802

9,3

9,0

2010

271

41 898

8,5

7,9

2011

232

37 078

7,0

7,7

2012

236

39 612

6,5

7,4

2013

220

38 303

6,0

7,0

2014

203

34 238

5,5

6,2

2015

174

30 080

5,0

5,5

2016

141

26 497

4,3

5,0

2017

112

24 255

3,6

4,6

2018

98

21 882

3,2

4,1

2019

104

22 328

3,4

4,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 18-24 år, 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa 18-24 år. Index år 2008=100

Gotlands län

Riket

2008

100

100

2009

131

156

2010

126

140

2011

108

124

2012

110

132

2013

102

128

2014

94

114

2015

81

100

2016

66

88

2017

52

81

2018

46

73

2019

48

75

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta