Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västerbottens län

Riket

Varuproducenter

33 216

1 063 404

Tjänsteproducenter

35 214

2 121 286

Offentlig förvaltning

26 058

886 480

Ej branschfördelat

11 299

524 615

Summa

105 787

4 595 785

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Procent

     

 

Västerbottens län

Riket

Varuproducenter

31,4

23,1

Tjänsteproducenter

33,3

46,2

Offentlig förvaltning

24,6

19,3

Ej branschfördelat

10,7

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2017. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

17 367

19 209

16 081

6 211

58 868

2002

19 162

19 217

15 889

6 632

60 900

2003

20 286

20 438

16 847

7 054

64 625

2004

22 353

21 608

17 848

7 478

69 287

2005

23 426

22 713

17 579

8 074

71 792

2006

27 352

23 771

18 538

8 779

78 440

2007

26 110

24 324

18 905

8 560

77 899

2008

26 759

25 244

19 723

8 743

80 469

2009

23 674

24 820

19 640

8 676

76 810

2010

28 409

25 938

20 245

9 496

84 088

2011

27 768

27 175

21 012

9 375

85 330

2012

27 737

28 250

22 149

9 478

87 614

2013

26 693

28 985

22 145

9 338

87 161

2014

26 510

30 293

22 814

9 367

88 984

2015

29 683

31 782

23 545

10 089

95 099

2016

30 221

33 814

25 089

10 637

99 761

2017

33 216

35 214

26 058

11 299

105 787

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2481916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2573959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2680863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2808403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2910683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

1 000 721

2 042 122

843 727

504 040

4 390 610

2017

1 063 404

2 121 286

886 480

524 615

4 595 785

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2017. Index år 2001=100

           

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

110

100

99

107

103

2003

117

106

105

114

110

2004

129

112

111

120

118

2005

135

118

109

130

122

2006

157

124

115

141

133

2007

150

127

118

138

132

2008

154

131

123

141

137

2009

136

129

122

140

130

2010

164

135

126

153

143

2011

160

141

131

151

145

2012

160

147

138

153

149

2013

154

151

138

150

148

2014

153

158

142

151

151

2015

171

165

146

162

162

2016

174

176

156

171

169

2017

191

183

162

182

180

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

176

173

177

2017

152

209

185

180

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta