Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2019, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Bjurholm 174,8 81
Dorotea 179,1 83
Lycksele 193,1 90
Malå 196,6 91
Nordmaling 187,0 87
Norsjö 183,9 85
Robertsfors 185,3 86
Skellefteå 206,2 96
Sorsele 180,3 84
Storuman 185,2 86
Umeå 210,8 98
Vilhelmina 172,3 80
Vindeln 183,1 85
Vännäs 191,1 89
Åsele 173,8 81
Västerbottens län 202,8 94
Riket 215,5 100
Skattekraft 2008-2019. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjurholm 125,3 129,1 135,2 137,5 141,2 140,9 145,9 147,0 150,0 161,6 169,4 174,8
Dorotea 130,5 141,9 151,1 148,9 150,7 151,3 157,4 157,7 159,8 167,6 171,7 179,1
Lycksele 139,0 150,6 157,3 160,0 162,3 165,5 172,0 175,3 178,6 183,7 189,4 193,1
Malå 147,8 156,5 156,7 162,5 163,9 167,4 176,2 178,4 182,7 187,7 196,5 196,6
Nordmaling 138,5 146,0 157,5 156,3 160,4 160,5 162,2 167,1 166,9 175,9 181,8 187,0
Norsjö 134,5 148,5 151,2 150,7 152,4 157,4 164,5 165,9 167,2 172,6 181,8 183,9
Robertsfors 137,2 146,8 151,8 152,4 155,1 158,7 162,9 166,2 171,5 178,4 181,5 185,3
Skellefteå 147,8 155,7 163,9 165,9 168,1 171,1 177,9 182,1 185,1 192,9 200,6 206,2
Sorsele 127,6 138,4 145,4 144,0 145,1 144,2 152,3 157,4 161,8 169,2 172,6 180,3
Storuman 132,1 142,4 149,6 151,4 155,4 156,8 161,2 164,0 165,8 172,5 180,7 185,2
Umeå 152,4 160,3 168,1 169,6 171,6 176,1 182,2 187,2 191,8 199,0 205,5 210,8
Vilhelmina 125,5 134,7 138,8 142,3 140,7 142,6 149,4 151,3 155,8 161,3 168,9 172,3
Vindeln 133,5 143,4 150,5 150,8 152,1 155,7 162,1 165,1 166,5 171,1 177,8 183,1
Vännäs 138,9 147,1 154,5 157,7 158,5 163,2 167,1 171,2 177,0 183,9 187,0 191,1
Åsele 126,1 132,7 140,8 141,6 146,4 145,9 153,2 158,6 159,9 163,0 167,9 173,8
Västerbottens län 146,0 154,5 162,0 163,7 165,9 169,4 175,6 180,0 183,8 191,0 197,6 202,8
Riket 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5
Utveckling av skattekraften 2008-2019. Index riket=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjurholm 79 78 78 79 80 78 79 77 77 80 81 81
Dorotea 83 86 87 86 86 84 85 83 82 83 82 83
Lycksele 88 91 91 92 92 92 93 92 92 91 91 90
Malå 94 95 91 94 93 93 95 94 94 93 94 91
Nordmaling 88 88 91 90 91 89 87 88 86 87 87 87
Norsjö 85 90 87 87 87 87 89 87 86 86 87 85
Robertsfors 87 89 88 88 88 88 88 87 88 88 87 86
Skellefteå 94 94 95 95 95 95 96 96 95 96 96 96
Sorsele 81 84 84 83 82 80 82 83 83 84 83 84
Storuman 84 86 86 87 88 87 87 86 85 85 87 86
Umeå 97 97 97 98 97 98 98 98 99 99 98 98
Vilhelmina 80 81 80 82 80 79 80 80 80 80 81 80
Vindeln 85 87 87 87 86 86 87 87 86 85 85 85
Vännäs 88 89 89 91 90 91 90 90 91 91 90 89
Åsele 80 80 81 81 83 81 82 83 82 81 80 81
Västerbottens län 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 95 94
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta