Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2017. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 411 113
Uppsala län 356 98
Södermanlands län 338 93
Östergötlands län 355 97
Jönköpings län 332 91
Kronobergs län 346 95
Kalmar län 340 93
Gotlands län 285 78
Blekinge län 343 94
Skåne län 351 96
Hallands län 323 88
Västra Götalands län 363 99
Värmlands län 345 95
Örebro län 348 95
Västmanlands län 354 97
Dalarnas län 347 95
Gävleborgs län 347 95
Västernorrlands län 339 93
Jämtlands län 321 88
Västerbottens län 342 94
Norrbottens län 357 98
Riket 365 100
Lönesumma per sysselsatt 2006-2017. Tusental kronor

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 296 309 320 325 333 345 356 361 368 381 400 411
Uppsala län 249 258 271 279 286 297 306 315 324 333 346 356
Södermanlands län 250 259 274 276 285 294 300 305 311 317 330 338
Östergötlands län 251 262 275 284 292 299 310 315 325 331 346 355
Jönköpings län 249 260 269 273 278 287 297 303 308 313 327 332
Kronobergs län 251 261 273 282 286 298 304 306 316 327 338 346
Kalmar län 241 252 264 269 277 293 297 302 311 317 327 340
Gotlands län 198 208 226 229 238 242 247 252 260 267 275 285
Blekinge län 241 255 274 278 283 292 301 306 317 322 333 343
Skåne län 249 260 274 283 289 298 307 312 318 329 342 351
Hallands län 228 236 249 256 264 273 280 285 291 302 317 323
Västra Götalands län 264 275 288 295 299 309 318 324 331 341 354 363
Värmlands län 251 262 276 285 290 296 306 306 316 323 336 345
Örebro län 249 257 271 279 282 294 304 311 318 322 338 348
Västmanlands län 257 269 282 293 297 309 317 323 330 339 351 354
Dalarnas län 255 264 277 287 290 302 307 315 319 326 340 347
Gävleborgs län 247 258 272 278 287 295 304 309 319 324 337 347
Västernorrlands län 246 259 268 279 285 294 301 305 313 321 332 339
Jämtlands län 226 238 252 265 271 270 283 289 299 298 316 321
Västerbottens län 248 263 271 282 287 292 299 307 316 323 333 342
Norrbottens län 256 265 283 292 300 310 316 321 332 340 349 357
Riket 262 274 286 294 300 310 319 325 332 342 356 365
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 113 113 112 111 111 111 112 111 111 111 112 113
Uppsala län 95 94 95 95 95 96 96 97 98 97 97 98
Södermanlands län 95 95 96 94 95 95 94 94 94 93 93 93
Östergötlands län 96 96 96 97 97 96 97 97 98 97 97 97
Jönköpings län 95 95 94 93 93 93 93 93 93 92 92 91
Kronobergs län 96 95 95 96 95 96 95 94 95 96 95 95
Kalmar län 92 92 92 91 92 95 93 93 94 93 92 93
Gotlands län 76 76 79 78 79 78 77 78 78 78 77 78
Blekinge län 92 93 96 95 94 94 94 94 95 94 94 94
Skåne län 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Hallands län 87 86 87 87 88 88 88 88 88 88 89 88
Västra Götalands län 101 100 101 100 100 100 100 100 100 100 99 99
Värmlands län 96 96 97 97 97 95 96 94 95 94 94 95
Örebro län 95 94 95 95 94 95 95 96 96 94 95 95
Västmanlands län 98 98 99 100 99 100 99 99 99 99 99 97
Dalarnas län 97 96 97 98 97 97 96 97 96 95 96 95
Gävleborgs län 94 94 95 95 96 95 95 95 96 95 95 95
Västernorrlands län 94 95 94 95 95 95 94 94 94 94 93 93
Jämtlands län 86 87 88 90 90 87 89 89 90 87 89 88
Västerbottens län 95 96 95 96 96 94 94 94 95 94 94 94
Norrbottens län 98 97 99 99 100 100 99 99 100 99 98 98
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta