Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västerbottens län 1 068 797 486 821
Riket 989 904 566 921

BRP per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

 
           

Västerbottens län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

595

552

330

522

 

2002

637

562

319

534

 

2003

707

591

342

574

 

2004

745

623

359

606

 

2005

776

640

362

629

 

2006

879

644

368

663

 

2007

834

652

379

657

 

2008

847

652

390

666

 

2009

819

658

396

661

 

2010

963

675

407

714

 

2011

852

699

415

699

 

2012

841

708

436

708

 

2013

819

721

435

705

 

2014

826

744

441

715

 

2015

939

755

451

755

 

2016

991

777

472

785

 

2017

1 068

797

486

821

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

607

556

338

565

 

2002

630

577

350

586

 

2003

666

604

368

614

 

2004

730

634

378

647

 

2005

741

658

391

669

 

2006

803

683

402

702

 

2007

837

700

422

730

 

2008

816

715

448

743

 

2009

771

716

462

739

 

2010

889

733

474

783

 

2011

877

756

488

797

 

2012

844

768

502

797

 

2013

843

786

511

808

 

2014

867

815

523

832

 

2015

897

875

534

874

 

2016

965

890

549

902

 

2017

989

904

566

921

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2017. Index år 2000=100

 
           

Västerbottens län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

100

100

100

100

 

2002

107

102

97

102

 

2003

119

107

103

110

 

2004

125

113

109

116

 

2005

130

116

110

120

 

2006

148

117

111

127

 

2007

140

118

115

126

 

2008

142

118

118

127

 

2009

138

119

120

127

 

2010

162

122

123

137

 

2011

143

127

126

134

 

2012

141

128

132

136

 

2013

138

131

132

135

 

2014

139

135

134

137

 

2015

158

137

137

145

 

2016

167

141

143

150

 

2017

180

144

147

157

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

100

100

100

100

 

2002

104

104

104

104

 

2003

110

109

109

109

 

2004

120

114

112

115

 

2005

122

118

116

118

 

2006

132

123

119

124

 

2007

138

126

125

129

 

2008

134

129

133

131

 

2009

127

129

137

131

 

2010

146

132

140

139

 

2011

144

136

144

141

 

2012

139

138

149

141

 

2013

139

141

151

143

 

2014

143

146

155

147

 

2015

148

157

158

155

 

2016

159

160

163

160

 

2017

163

162

168

163

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta