Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2015. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västerbottens län 939 755 451 675
Riket 897 874 534 774

BRP per sysselsatt 2001-2015. Tusental kronor, löpande priser

 

         

 

Västerbottens län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

594

551

330

467

 

2002

636

561

319

475

 

2003

707

590

342

511

 

2004

745

621

359

540

 

2005

776

638

362

558

 

2006

879

643

368

588

 

2007

834

651

379

585

 

2008

847

651

390

593

 

2009

819

657

396

586

 

2010

963

674

407

633

 

2011

852

697

415

622

 

2012

840

706

436

631

 

2013

819

719

435

629

 

2014

826

743

441

639

 

2015

939

755

451

675

 

         

 

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

606

555

337

498

 

2002

629

576

350

516

 

2003

665

602

367

540

 

2004

730

633

378

571

 

2005

741

656

391

588

 

2006

802

681

402

618

 

2007

837

698

422

643

 

2008

816

713

448

655

 

2009

771

715

462

648

 

2010

888

731

474

688

 

2011

877

754

487

702

 

2012

843

766

502

703

 

2013

842

784

511

713

 

2014

867

813

522

736

 

2015

897

874

534

774

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2015. Index år 2000=100

 
             
 

Västerbottens län

 
 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 
 

2001

100

100

100

100

 
 

2002

107

102

97

102

 
 

2003

119

107

103

109

 
 

2004

125

113

109

116

 
 

2005

130

116

110

119

 
 

2006

148

117

111

126

 
 

2007

140

118

115

125

 
 

2008

142

118

118

127

 
 

2009

138

119

120

126

 
 

2010

162

122

123

136

 
 

2011

143

127

126

133

 
 

2012

141

128

132

135

 
 

2013

138

131

132

135

 
 

2014

139

135

134

137

 
 

2015

158

137

137

145

 
             
 

Riket

 
 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 
 

2001

100

100

100

100

 
 

2002

104

104

104

103

 
 

2003

110

109

109

108

 
 

2004

120

114

112

115

 
 

2005

122

118

116

118

 
 

2006

132

123

119

124

 
 

2007

138

126

125

129

 
 

2008

135

129

133

132

 
 

2009

127

129

137

130

 
 

2010

147

132

140

138

 
 

2011

145

136

144

141

 
 

2012

139

138

149

141

 
 

2013

139

141

152

143

 
 

2014

143

147

155

148

 
 

2015

148

158

158

155

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta