Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västerbottens län 363 344 328 342
Riket 385 376 335 365

Lönesumma per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

242

208

209

217

2002

236

217

208

218

2003

253

223

219

229

2004

253

233

226

235

2005

263

240

233

243

2006

269

245

237

248

2007

291

262

245

263

2008

307

270

250

271

2009

312

283

263

282

2010

313

287

272

287

2011

308

298

276

292

2012

312

305

286

299

2013

319

312

296

307

2014

332

319

303

316

2015

343

325

309

323

2016

357

334

320

333

2017

363

344

328

342

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

380

367

325

356

2017

385

376

335

365

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

 

 

 

 

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

         

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

98

104

99

100

2003

105

107

104

105

2004

105

112

108

108

2005

109

115

111

112

2006

111

118

113

114

2007

120

126

117

121

2008

127

130

119

125

2009

129

136

126

130

2010

129

138

130

132

2011

127

143

132

134

2012

129

147

137

137

2013

132

150

141

141

2014

137

153

145

145

2015

142

156

147

148

2016

147

160

153

153

2017

150

165

157

157

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

122

124

123

2008

130

127

131

129

2009

132

130

136

132

2010

134

132

140

135

2011

138

137

144

139

2012

141

142

148

144

2013

143

144

152

146

2014

147

148

156

150

2015

149

153

159

154

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 
         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta