Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-17
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2018. Tusental kronor

Västerbottens län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

2 200 210

65,4

Landstingskommun

1 163 003

34,6

Totalt

3 363 213

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

72 702 340

72,0

Landstingskommun

28 301 193

28,0

Totalt

101 003 533

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2018. Tusental kronor

 
               

Västerbottens län

 

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

 

2000

526 502

229 200

755 702

69,7

30,3

100

 

2001

605 988

338 900

944 888

64,1

35,9

100

 

2002

607 025

246 800

853 825

71,1

28,9

100

 

2003

577 623

182 400

760 023

76,0

24,0

100

 

2004

850 452

167 100

1 017 552

83,6

16,4

100

 

2005

928 025

235 400

1 163 425

79,8

20,2

100

 

2006

929 069

237 000

1 166 069

79,7

20,3

100

 

2007

1 162 709

357 000

1 519 709

76,5

23,5

100

 

2008

1 154 605

476 700

1 631 305

70,8

29,2

100

 

2009

1 403 574

585 000

1 988 574

70,6

29,4

100

 

2010

1 508 152

465 000

1 973 152

76,4

23,6

100

 

2011

1 431 165

344 000

1 775 165

80,6

19,4

100

 

2012

1 668 396

241 000

1 909 396

87,4

12,6

100

 

2013

1 420 631

363 600

1 784 231

79,6

20,4

100

 

2014

1 669 312

362 000

2 031 312

82,2

17,8

100

 

2015

1 927 831

473 000

2 400 831

80,3

19,7

100

 

2016

1 900 838

577 000

2 477 838

76,7

23,3

100

 

2017

2 132 467

1 088 883

3 221 350

66,2

33,8

100

 

2018

2 200 210

1 163 003

3 363 213

65,4

34,6

100

 

Riket

 

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

 

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

 

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

 

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

 

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

 

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

 

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

 

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

 

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

 

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

 

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

 

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

 

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

 

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

 

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

 

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

 

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

 

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

 

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

 

2018

72 702 340

28 301 193

101 003 533

72,0

28,0

100

 

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

 
               

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2018. Index år 2000=100

       

Västerbottens län

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

115

148

125

2002

115

108

113

2003

110

80

101

2004

162

73

135

2005

176

103

154

2006

176

103

154

2007

221

156

201

2008

219

208

216

2009

267

255

263

2010

286

203

261

2011

272

150

235

2012

317

105

253

2013

270

159

236

2014

317

158

269

2015

366

206

318

2016

361

252

328

2017

405

475

426

2018

418

507

445

Riket

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

111

108

2002

116

121

117

2003

112

120

113

2004

114

114

114

2005

123

147

128

2006

140

187

150

2007

154

239

172

2008

171

157

168

2009

170

248

187

2010

166

323

200

2011

182

287

204

2012

200

274

216

2013

203

280

219

2014

223

333

247

2015

225

355

253

2016

245

388

275

2017

288

419

316

2018

336

483

368

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta