Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2019-10-24
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Bjurholm 24 16,0 66,7
Dorotea 23 16,0 65,2
Lycksele 124 16,1 64,5
Malå 34 16,1 67,6
Nordmaling 63 15,5 65,1
Norsjö 42 11,0 73,8
Robertsfors 76 16,1 76,3
Skellefteå 815 13,0 78,7
Sorsele 25 10,1 60,0
Storuman 46 16,0 71,7
Umeå 1 293 15,1 86,2
Vilhelmina 86 14,7 81,4
Vindeln 53 13,1 62,3
Vännäs 94 15,8 87,2
Åsele 25 16,0 72,0
Västerbottens län 2 934 16,0 79,3
Riket 117 064 16,2 73,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Bjurholm 77,8 72,4 100,0 46,4 66,7 66,7
Dorotea 51,9 73,9 100,0 76,2 65,2 65,2
Lycksele 73,9 86,7 74,0 83,8 64,5 64,5
Malå 100,0 100,0 73,5 71,1 67,6 67,6
Nordmaling 74,0 75,7 81,0 68,8 65,1 65,1
Norsjö 69,8 65,4 81,3 80,0 73,8 73,8
Robertsfors 63,8 80,5 83,9 65,5 76,3 76,3
Skellefteå 79,3 79,2 75,8 73,5 78,7 78,7
Sorsele 100,0 100,0 66,7 70,0 60,0 60,0
Storuman 81,8 84,8 79,5 .. 71,7 71,7
Umeå 87,0 88,2 85,7 87,1 86,2 86,2
Vilhelmina 87,1 75,6 75,6 73,0 81,4 81,4
Vindeln 69,2 100,0 77,8 69,4 62,3 62,3
Vännäs 79,3 88,3 79,0 80,2 87,2 87,2
Åsele 100,0 100,0 100,0 79,2 72,0 72,0
Västerbottens län 81,8 83,9 81,1 80,1 80,4 79,3
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Bjurholm 100 93 129 60 86 86
Dorotea 100 142 193 147 126 126
Lycksele 100 117 100 113 87 87
Malå 100 100 74 71 68 68
Nordmaling 100 102 109 93 88 88
Norsjö 100 94 116 115 106 106
Robertsfors 100 126 132 103 120 120
Skellefteå 100 100 96 93 99 99
Sorsele 100 100 67 70 60 60
Storuman 100 104 97 .. 88 88
Umeå 100 101 99 100 99 99
Vilhelmina 100 87 87 84 93 93
Vindeln 100 145 112 100 90 90
Vännäs 100 111 100 101 110 110
Åsele 100 100 100 79 72 72
Västerbottens län 100 103 99 98 98 97
Riket 100 101 100 98 97 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta