Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2018/2019

Kommun/Region  

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Bjurholm

28

75,0

71,4

71,4

71,4

..

Dorotea

104

83,7

83,7

83,7

83,7

16,3

Lycksele

40

82,5

82,5

72,5

82,5

..

Malå

73

80,8

80,8

80,8

80,8

19,2

Nordmaling

37

~100

~100

~100

86,5

..

Norsjö

53

~100

~100

90,6

90,6

..

Robertsfors

783

83,3

82,2

80,7

80,5

16,7

Skellefteå

30

70,0

66,7

66,7

66,7

..

Sorsele

57

70,2

66,7

66,7

66,7

29,8

Storuman

1 309

89,0

87,9

86,7

86,5

11,0

Umeå

80

83,8

82,5

82,5

82,5

16,3

Vilhelmina

53

81,1

81,1

77,4

79,2

18,9

Vindeln

101

77,2

77,2

77,2

76,2

22,8

Vännäs

34

~100

82,4

82,4

82,4

..

Åsele

29

~100

~100

~100

~100

..

Västerbottens län

2 782

85,5

84,4

83,2

83,1

14,5

Riket

112 731

84,3

83,3

81,8

80,8

15,7

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjurholm 100,0 83,9 77,4 70,0 100,0 71,4 75,0
Dorotea 100,0 100,0 100,0 81,5 100,0 77,8 83,7
Lycksele 85,2 90,3 85,4 88,7 90,3 82,6 82,5
Malå 100,0 100,0 100,0 87,5 69,2 100,0 80,8
Nordmaling 91,4 78,3 100,0 100,0 78,9 90,1 100,0
Norsjö 88,9 77,6 72,3 100,0 67,9 100,0 100,0
Robertsfors 85,2 74,2 70,0 87,9 77,8 87,3 83,3
Skellefteå 87,0 86,4 88,0 87,8 86,8 82,9 70,0
Sorsele 76,9 64,7 70,6 69,0 82,4 .. 70,2
Storuman 100,0 85,1 82,1 87,3 66,1 88,5 89,0
Umeå 90,1 91,3 90,0 91,0 88,0 87,9 83,8
Vilhelmina 80,3 83,9 77,6 90,3 83,5 77,5 81,1
Vindeln 88,9 90,2 100,0 82,9 88,5 84,5 77,2
Vännäs 94,3 84,7 82,4 79,5 77,8 90,4 100,0
Åsele 100,0 100,0 76,5 81,8 81,6 100,0 100,0
Västerbottens län 88,6 87,7 87,1 88,6 85,6 85,7 85,5
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjurholm 100 84 77 70 100 71 75
Dorotea 100 100 100 82 100 78 84
Lycksele 100 106 100 104 106 97 97
Malå 100 100 100 88 69 100 81
Nordmaling 100 86 109 109 86 99 109
Norsjö 100 87 81 112 76 112 112
Robertsfors 100 87 82 103 91 102 98
Skellefteå 100 99 101 101 100 95 80
Sorsele 100 84 92 90 107 .. 91
Storuman 100 85 82 87 66 89 89
Umeå 100 101 100 101 98 98 93
Vilhelmina 100 104 97 112 104 97 101
Vindeln 100 101 112 93 100 95 87
Vännäs 100 90 87 84 83 96 106
Åsele 100 100 77 82 82 100 100
Västerbottens län 100 99 98 100 97 97 97
Riket 100 99 98 100 94 96 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta