Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2018

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Ale 613 415 1 028 12,8 6 996 87,2
Alingsås 1 100 704 1 804 11,1 14 461 88,9
Bengtsfors 501 119 620 14,4 3 672 85,6
Bollebygd 311 174 485 17,2 2 333 82,8
Borås 2 099 1 872 3 971 6,6 55 761 93,4
Dals-Ed 290 91 381 16,7 1 905 83,3
Essunga 290 91 381 16,1 1 982 83,9
Falköping 1 267 509 1 776 12,8 12 061 87,2
Färgelanda 390 96 486 20,4 1 892 79,6
Grästorp 293 74 367 19,5 1 517 80,5
Gullspång 246 93 339 16,0 1 781 84,0
Göteborg 10 646 11 471 22 117 6,1 339 967 93,9
Götene 515 207 722 11,4 5 598 88,6
Herrljunga 452 147 599 14,9 3 411 85,1
Hjo 370 153 523 17,2 2 522 82,8
Härryda 777 745 1 522 9,2 15 072 90,8
Karlsborg 267 101 368 12,0 2 699 88,0
Kungälv 1 040 962 2 002 10,8 16 466 89,2
Lerum 881 793 1 674 15,8 8 901 84,2
Lidköping 1 183 709 1 892 10,1 16 823 89,9
Lilla Edet 444 205 649 15,0 3 677 85,0
Lysekil 429 248 677 10,9 5 543 89,1
Mariestad 712 335 1 047 10,9 8 593 89,1
Mark 1 196 696 1 892 15,3 10 449 84,7
Mellerud 502 158 660 18,8 2 849 81,2
Munkedal 440 183 623 15,5 3 399 84,5
Mölndal 1 101 1 394 2 495 5,9 39 840 94,1
Orust 757 411 1 168 22,5 4 027 77,5
Partille 605 665 1 270 10,3 11 097 89,7
Skara 564 296 860 9,5 8 206 90,5
Skövde 1 135 857 1 992 5,6 33 493 94,4
Sotenäs 315 264 579 13,8 3 622 86,2
Stenungsund 581 541 1 122 8,5 12 147 91,5
Strömstad 463 267 730 11,2 5 799 88,8
Svenljunga 500 203 703 17,7 3 269 82,3
Tanum 807 324 1 131 20,2 4 479 79,8
Tibro 288 148 436 11,1 3 496 88,9
Tidaholm 462 188 650 12,9 4 379 87,1
Tjörn 538 351 889 16,8 4 408 83,2
Tranemo 475 171 646 10,6 5 426 89,4
Trollhättan 934 711 1 645 5,6 27 885 94,4
Töreboda 432 138 570 15,0 3 231 85,0
Uddevalla 1 217 927 2 144 8,2 23 885 91,8
Ulricehamn 931 483 1 414 14,2 8 559 85,8
Vara 874 307 1 181 14,4 7 044 85,6
Vårgårda 516 193 709 13,2 4 658 86,8
Vänersborg 979 511 1 490 10,1 13 230 89,9
Åmål 464 173 637 12,9 4 298 87,1
Öckerö 298 334 632 17,0 3 076 83,0
Västra Götalands län 42 490 31 208 73 698 8,5 789 884 91,5
Riket 267 249 192 810 460 059 9,2 4 513 688 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta