Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2017

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Ale 691 394 1 085 13,5 6 930 86,5
Alingsås 1 114 681 1 795 11,2 14 255 88,8
Bengtsfors 506 112 618 14,7 3 596 85,3
Bollebygd 317 164 481 17,1 2 332 82,9
Borås 2 218 1 857 4 075 7,0 54 537 93,0
Dals-Ed 317 85 402 17,8 1 853 82,2
Essunga 302 83 385 16,1 2 005 83,9
Falköping 1 299 491 1 790 13,0 11 965 87,0
Färgelanda 401 95 496 20,1 1 977 79,9
Grästorp 304 76 380 19,8 1 541 80,2
Gullspång 229 88 317 15,4 1 738 84,6
Göteborg 11 472 11 154 22 626 6,4 331 312 93,6
Götene 557 201 758 11,8 5 659 88,2
Herrljunga 464 163 627 15,1 3 521 84,9
Hjo 404 150 554 17,8 2 554 82,2
Härryda 856 714 1 570 9,6 14 728 90,4
Karlsborg 265 111 376 12,1 2 723 87,9
Kungälv 1 092 974 2 066 11,4 16 088 88,6
Lerum 964 754 1 718 16,1 8 946 83,9
Lidköping 1 230 710 1 940 10,4 16 711 89,6
Lilla Edet 432 198 630 14,6 3 696 85,4
Lysekil 436 251 687 10,8 5 645 89,2
Mariestad 751 329 1 080 11,2 8 544 88,8
Mark 1 298 653 1 951 15,8 10 399 84,2
Mellerud 545 157 702 19,8 2 845 80,2
Munkedal 467 185 652 15,9 3 440 84,1
Mölndal 1 200 1 364 2 564 6,2 38 729 93,8
Orust 786 405 1 191 22,7 4 049 77,3
Partille 630 672 1 302 10,5 11 055 89,5
Skara 632 289 921 10,1 8 227 89,9
Skövde 1 206 885 2 091 6,0 32 671 94,0
Sotenäs 334 272 606 14,2 3 670 85,8
Stenungsund 623 534 1 157 8,7 12 099 91,3
Strömstad 520 257 777 11,9 5 755 88,1
Svenljunga 505 211 716 18,0 3 271 82,0
Tanum 840 313 1 153 20,3 4 526 79,7
Tibro 315 153 468 12,0 3 448 88,0
Tidaholm 470 190 660 13,1 4 386 86,9
Tjörn 545 351 896 17,0 4 382 83,0
Tranemo 523 178 701 11,6 5 346 88,4
Trollhättan 983 707 1 690 5,8 27 457 94,2
Töreboda 440 144 584 15,9 3 082 84,1
Uddevalla 1 298 889 2 187 8,5 23 588 91,5
Ulricehamn 932 478 1 410 14,2 8 506 85,8
Vara 930 282 1 212 15,0 6 890 85,0
Vårgårda 521 180 701 13,1 4 633 86,9
Vänersborg 1 012 476 1 488 10,2 13 076 89,8
Åmål 467 171 638 12,8 4 343 87,2
Öckerö 349 316 665 17,4 3 161 82,6
Västra Götalands län 44 992 30 547 75 539 8,9 775 890 91,1
Riket 283 492 188 822 472 314 9,6 4 444 494 90,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta