Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta per bransch

Sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2018 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Västra Götalands län

13 069

189 087

653 539

7 887

863 582

Riket

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Västra Götalands län

1,5

21,9

75,7

0,9

100

Riket

1,9

19,6

77,5

1,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2018

           

Västra Götalands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

10 003

193 990

551 383

8 140

763 516

2009

10 374

178 203

539 224

7 731

735 532

2010

11 023

179 693

556 256

7 119

754 091

2011

14 007

182 562

568 947

8 947

774 463

2012

13 947

180 510

580 585

9 281

784 323

2013

13 931

177 689

589 635

8 753

790 008

2014

13 877

176 765

595 767

8 871

795 280

2015

13 794

180 152

608 572

9 395

811 913

2016

13 332

182 585

629 161

8 872

833 950

2017

13 462

185 068

644 699

8 200

851 429

2018

13 069

189 087

653 539

7 887

863 582

Riket

   

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

74 307

1 002 966

3 278 842

50 674

4 406 789

2009

76 198

928 518

3 230 132

45 895

4 280 743

2010

80 001

940 874

3 324 254

47 591

4 392 720

2011

100 264

962 972

3 389 823

52 541

4 505 600

2012

100 130

955 279

3 459 159

52 932

4 567 500

2013

100 907

939 235

3 517 145

52 917

4 610 204

2014

100 564

935 465

3 557 557

53 728

4 647 314

2015

99 312

942 865

3 630 101

53 067

4 725 345

2016

94 772

942 048

3 741 432

50 073

4 828 325

2017

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

2018

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2018. Index år 2008=100

             
 

Västra Götalands län

     
 

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

 

2008

100

100

100

100

100

 

2009

104

92

98

95

96

 

2010

110

93

101

87

99

 

2011

140

94

103

110

101

 

2012

139

93

105

114

103

 

2013

139

92

107

108

103

 

2014

139

91

108

109

104

 

2015

138

93

110

115

106

 

2016

133

94

114

109

109

 

2017

135

95

117

101

112

 

2018

131

97

119

97

113

 

Riket

     
 

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

 

2008

100

100

100

100

100

 

2009

103

93

99

91

97

 

2010

108

94

101

94

100

 

2011

135

96

103

104

102

 

2012

135

95

105

104

104

 

2013

136

94

107

104

105

 

2014

135

93

109

106

105

 

2015

134

94

111

105

107

 

2016

128

94

114

99

110

 

2017

130

95

116

104

112

 

2018

125

97

118

101

113

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta