Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Ale

3

 

11

 

14

4 061

0,3

Alingsås

9

9

77

1

96

8 479

1,1

Bengtsfors

 

1

2

 

3

1 970

0,2

Bollebygd

 

5

6

 

11

1 287

0,9

Borås

205

77

247

7

536

29 211

1,8

Dals-Ed

 

 

 

 

 

1 018

0,0

Essunga

 

 

 

 

 

1 119

0,0

Falköping

1

 

39

 

40

6 575

0,6

Färgelanda

 

 

3

 

3

1 103

0,3

Grästorp

 

 

8

 

8

1 031

0,8

Gullspång

 

 

 

1

1

984

0,1

Göteborg

567

510

3 986

753

5 816

166 254

3,5

Götene

 

 

4

1

5

2 671

0,2

Herrljunga

31

 

2

 

33

1 806

1,8

Hjo

6

 

1

 

7

1 559

0,4

Härryda

194

5

21

1

221

7 503

2,9

Karlsborg

51

 

3

 

54

1 289

4,2

Kungälv

 

4

26

5

35

9 352

0,4

Lerum

4

3

6

 

13

5 772

0,2

Lidköping

 

19

10

 

29

9 005

0,3

Lilla Edet

 

9

4

2

15

2 133

0,7

Lysekil

 

1

8

 

9

2 936

0,3

Mariestad

1

11

5

 

17

4 591

0,4

Mark

1

3

10

 

14

6 191

0,2

Mellerud

 

 

 

 

 

1 716

0,0

Munkedal

 

2

11

1

14

1 925

0,7