Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

 

Förvärvsarbetande november 2018 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västra Götalands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

125 060

16

223 370

28

348 430

44

789 235

Jordbruk, skogsbruk och fiske

910

12

560

7

1 470

19

7 790

Tillverkning och utvinning

15 150

13

21 755

19

36 905

33

112 710

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 275

17

1 685

22

2 960

39

7 615

Byggverksamhet

5 010

9

3 935

7

8 945

16

55 115

Handel

15 405

16

12 700

13

28 105

29

96 590

Transport och magasinering

5 460

14

4 795

12

10 255

26

39 670

Hotell- och restaurangverksamhet

3 520

15

1 950

8

5 470

23

24 250

Information och kommunikation

7 160

24

14 255

49

21 415

73

29 310

Finans- och försäkringsverksamhet

2 120

22

3 470

36

5 590

58

9 610

Fastighetsverksamhet

2 325

19

2 740

23

5 065

42

12 065

Företagstjänster

18 165

18

34 295

35

52 460

53

98 795

Offentlig förvaltning och försvar

10 865

24

21 485

47

32 350

70

46 175

Utbildning och forskning

12 850

15

46 245

55

59 095

70

84 850

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 515

14

45 165

35

63 680

49

128 915

Personliga och kulturella tjänster

5 570

18

7 580

25

13 150

43

30 640

Okänd verksamhet

750

15

770

15

1 520

30

5 135

Icke förvärvsarbetande, Totalt

33 535

17

27 575

14

61 110

31

195 956

   i reguljär utbildning

18 130

32

11 005

19

29 135

51

57 550

   ej i reguljär utbildning

15 405

11

16 570

12

31 975

23

136 795

Totalt

158 595

16

250 945

25

409 540

42

985 191

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

718 300

16

1 308 565

28

2 026 865

44

4 621 525

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 030

12

5 330

9

12 360

22

57 005

Tillverkning och utvinning

69 165

13

90 410

17

159 575

30

534 055

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 000

18

11 590

24

20 590

42

49 075

Byggverksamhet

30 650

9

22 760

7

53 410

16

339 700

Handel

83 190

15

75 870

14

159 060

29

547 915

Transport och magasinering

28 915

13

22 375

10

51 290

23

221 550

Hotell- och restaurangverksamhet

20 870

14

12 435

8

33 305

22

149 085

Information och kommunikation

49 325

24

94 390

46

143 715

71

203 600

Finans- och försäkringsverksamhet

17 825

19

40 070

43

57 895

62

93 355

Fastighetsverksamhet

13 460

19

16 000

22

29 460

41

71 935

Företagstjänster

99 315

18

191 300

34

290 615

52

564 125

Offentlig förvaltning och försvar

66 700

23

144 700

49

211 400

72

295 405

Utbildning och forskning

79 760

16

267 890

52

347 650

68

512 825

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 555

14

257 050

34

361 605

48

754 530

Personliga och kulturella tjänster

33 530

17

50 805

26

84 335

44

193 355

Okänd verksamhet

5 010

15

5 590

16

10 600

31

34 005

Icke förvärvsarbetande, Totalt

207 540

17

171 450

14

378 990

32

1 193 705

   i reguljär utbildning

113 115

32

62 030

18

175 145

49

354 030

   ej i reguljär utbildning

94 425

11

101 830

12

196 255

23

839 675

Totalt

925 840

16

1 480 015

25

2 405 855

41

5 815 230

Källa: Statistiska centralbyrån

               

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta