Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västra Götalands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

122 752

16

215 282

28

338 034

44

779 842

Jordbruk, skogsbruk och fiske

925

12

556

7

1 481

19

8 001

Tillverkning och utvinning

14 772

13

20 514

19

35 286

32

110 571

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 267

17

1 602

21

2 869

38

7 509

Byggverksamhet

4 800

9

3 607

7

8 407

16

53 577

Handel

15 098

16

12 232

13

27 330

29

95 565

Transport och magasinering

5 351

14

4 657

12

10 008

26

39 449

Hotell- och restaurangverksamhet

3 505

14

1 973

8

5 478

22

24 477

Information och kommunikation

6 848

25

13 006

47

19 854

72

27 756

Finans- och försäkringsverksamhet

2 169

22

3 423

35

5 592

57

9 737

Fastighetsverksamhet

2 246

19

2 665

22

4 911

41

11 880

Företagstjänster

17 450

18

32 630

34

50 080

52

95 745

Offentlig förvaltning och försvar

9 918

22

20 043

45

29 961

67

44 281

Utbildning och forskning

13 203

16

45 379

54

58 582

70

84 453

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 842

14

44 805

34

63 647

48

131 136

Personliga och kulturella tjänster

5 650

18

7 393

24

13 043

42

30 605

Okänd verksamhet

708

14

797

16

1 505

30

5 100

Icke förvärvsarbetande, Totalt

34 506

18

27 138

14

61 644

32

195 956

   i reguljär utbildning

34 506

18

27 138

14

61 644

32

195 956

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

157 258

16

242 420

25

399 678

41

975 798

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västra Götalands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

122 752

16

215 282

28

338 034

44

779 842

Jordbruk, skogsbruk och fiske

925

12

556

7

1 481

19

8 001

Tillverkning och utvinning

14 772

13

20 514

19

35 286

32

110 571

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 267

17

1 602

21

2 869

38

7 509

Byggverksamhet

4 800

9

3 607

7

8 407

16

53 577

Handel

15 098

16

12 232

13

27 330

29

95 565

Transport och magasinering

5 351

14

4 657

12

10 008

26

39 449

Hotell- och restaurangverksamhet

3 505

14

1 973

8

5 478

22

24 477

Information och kommunikation

6 848

25

13 006

47

19 854

72

27 756

Finans- och försäkringsverksamhet

2 169

22

3 423

35

5 592

57

9 737

Fastighetsverksamhet

2 246

19

2 665

22

4 911

41

11 880

Företagstjänster

17 450

18

32 630

34

50 080

52

95 745

Offentlig förvaltning och försvar

9 918

22

20 043

45

29 961

67

44 281

Utbildning och forskning

13 203

16

45 379

54

58 582

70

84 453

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 842

14

44 805

34

63 647

48

131 136

Personliga och kulturella tjänster

5 650

18

7 393

24

13 043

42

30 605

Okänd verksamhet

708

14

797

16

1 505

30

5 100

Icke förvärvsarbetande, Totalt

34 506

18

27 138

14

61 644

32

195 956

   i reguljär utbildning

34 506

18

27 138

14

61 644

32

195 956

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

157 258

16

242 420

25

399 678

41

975 798

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta