Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år, kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2017-12-31 i Gotlands län jämfört med riket

             

Ålder

Gotlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

1 330

1 506

2,3

2,6

2,9

3,1

5-9

1 605

1 626

2,7

2,8

2,9

3,1

10-14

1 425

1 524

2,4

2,6

2,8

3,0

15-19

1 390

1 552

2,4

2,6

2,6

2,8

20-24

1 556

1 830

2,7

3,1

2,9

3,2

25-29

1 656

1 848

2,8

3,2

3,5

3,7

30-34

1 438

1 451

2,5

2,5

3,2

3,4

35-39

1 488

1 459

2,5

2,5

3,0

3,2

40-44

1 621

1 715

2,8

2,9

3,1

3,2

45-49

1 855

1 800

3,2

3,1

3,2

3,3

50-54

2 173

2 061

3,7

3,5

3,3

3,4

55-59

1 998

1 877

3,4

3,2

2,9

2,9

60-64

2 079

2 045

3,5

3,5

2,8

2,8

65-69

2 057

2 128

3,5

3,6

2,8

2,7

70-74

2 096

2 047

3,6

3,5

2,8

2,7

75-79

1 443

1 335

2,5

2,3

2,0

1,8

80-84

1 025

823

1,7

1,4

1,4

1,1

85-89

691

417

1,2

0,7

1,0

0,6

90-94

326

164

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

96

24

0,2

0,0

0,1

0,0

100-

11

4

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

29 359

29 236

50,1

49,9

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta