Geografi

Gotlands län har en landareal som omfattar 3 184 km2. Största

delen av landarealen, 39procent, består av skogsmark. Men en nästan lika stor del, 33 procent, utgörs av jordbruksmark.

I länet finns drygt 800 öar i hav, insjöar och vattendrag.
Länets enda stad är Visby som troligen grundlades redan på 1100-talet.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta