Anmälda brott fördelade efter brottets art - Regionfakta
Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Gotlands län

Riket          

Gotlands län

Riket

Våldsbrott

575

109 425

1,0

10,9

Sexualbrott

106

23 473

0,2

2,3

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

871

198 087

1,5

19,7

Vårdslöshets- och vållandebrott

48

8 107

0,1

0,8

Stöld-, rån- och häleribrott

1 693

491 067

2,9

48,8

Bilbrott

292

101 818

0,5

10,1

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

779

182 680

1,3

18,2

Vissa trafikbrott

395

90 051

0,7

9,0

Alkohol- och narkotikabrott

1 254

131 710

2,2

13,1

Smugglings- och tullbrott

1

4 633

0,0

0,5

Vapenbrott

64

16 611

0,1

1,7

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

273

224 011

0,5

22,3

Ekonomisk brottslighet

49

32 131

0,1

3,2

Miljöbrott (djur och natur)

96

7 897

0,2

0,8

Övriga brott

184

49 644

0,3

4,9

Summa brott

6 073

1 514 902

104,2

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet