Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Gotlands län

Riket

Varuproducenter

3 686

961 117

Tjänsteproducenter

8 295

1 962 283

Offentlig förvaltning

4 676

795 511

Ej branschfördelat

1 968

480 103

Summa

18 625

4 199 860

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Procent

     

 

Gotlands län

Riket

Varuproducenter

19,8

22,9

Tjänsteproducenter

44,5

46,7

Offentlig förvaltning

25,1

18,9

Ej branschfördelat

10,6

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2015. Miljoner kronor, löpande priser

 
             

Gotlands län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

 

2001

2 327

4 447

3 877

1 153

11 804

 

2002

2 809

4 541

4 187

1 273

12 810

 

2003

2 838

5 037

4 454

1 367

13 696

 

2004

2 659

5 313

4 593

1 358

13 923

 

2005

2 682

5 501

4 598

1 434

14 215

 

2006

2 729

5 912

4 734

1 486

14 861

 

2007

3 231

5 972

4 745

1 565

15 513

 

2008

3 269

6 299

4 052

1 611

15 231

 

2009

2 848

6 441

4 110

1 664

15 063

 

2010

3 064

6 883

4 084

1 741

15 772

 

2011

3 367

7 343

4 170

1 831

16 711

 

2012

3 355

7 391

4 218

1 822

16 786

 

2013

3 312

7 879

4 319

1 880

17 390

 

2014

3 229

8 091

4 514

1 870

17 704

 

2015

3 686

8 295

4 676

1 968

18 625

 
   

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

 

2001

696 507

1 012 382

477 811

290 838

2478130

 

2002

710 901

1 050 445

502 854

305 086

2569876

 

2003

733 316

1 093 852

532 505

317 069

2677446

 

2004

779 832

1 145 933

550 476

328 164

2805115

 

2005

788 774

1 201 713

567 212

348 919

2907352

 

2006

860 713

1 278 847

590 735

368 036

3099081

 

2007

927 722

1 361 700

617 630

389 240

3297053

 

2008

923 738

1 425 010

642 499

395 590

3387599

 

2009

819 880

1 416 464

650 568

400 724

3288509

 

2010

945 619

1 484 197

664 028

425 207

3519994

 

2011

962 690

1 574 143

685 102

433 646

3656577

 

2012

923 313

1 617 586

712 238

430 825

3684800

 

2013

915 621

1 682 103

734 851

436 473

3769909

 

2014

944 465

1 779 879

761 681

449 959

3936840

 

2015

961 117

1 962 283

795 511

480 103

4199860

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2015. Index år 2001=100

           

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

121

102

108

110

109

2003

122

113

115

119

116

2004

114

119

118

118

118

2005

115

124

119

124

120

2006

117

133

122

129

126

2007

139

134

122

136

131

2008

140

142

105

140

129

2009

122

145

106

144

128

2010

132

155

105

151

134

2011

145

165

108

159

142

2012

144

166

109

158

142

2013

142

177

111

163

147

2014

139

182

116

162

150

2015

158

187

121

171

158

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

124

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

133

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

133

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

136

176

159

155

159

2015

138

194

166

165

169

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta