Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 003 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2016-07-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge Kostnaderna för gymnasieskola samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Även kostnader (och elever) för privata och landstingskommunala skolor ingår.
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2015. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 106 341
Kalmar 96 746
Norrtälje 113 641
Östersund 109 557
Gotland 137 277
Gotlands län 137 277
Riket 122 857

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta