Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2017. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 116 595
Kalmar 89 228
Norrtälje 125 131
Östersund 125 131
Gotland 144 872
Gotlands län 144 872
Riket 120 472
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falun 90 188 96 054 102 174 98 845 104 177 113 286 117 820 120 270 106 341 110 316 116 595
Kalmar 90 272 89 014 89 395 97 246 95 997 92 930 99 660 99 758 96 746 88 896 89 228
Norrtälje 82 683 82 196 85 419 90 735 93 369 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 125 131
Östersund 82 683 82 196 85 419 90 735 93 369 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 125 131
Gotland 99 028 101 236 103 904 108 809 112 579 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 144 872
Gotlands län 99 028 101 236 103 904 108 809 112 579 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 144 872
Riket 94 392 97 542 100 294 102 914 107 464 110 394 115 691 119 960 114 022 119 394 120 472
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falun 100 107 113 110 116 126 131 133 118 122 129
Kalmar 100 99 99 108 106 103 110 111 107 98 99
Norrtälje 100 99 103 110 113 119 123 138 137 138 151
Östersund 100 99 103 110 113 119 123 138 137 138 151
Gotland 100 102 105 110 114 121 124 133 139 142 146
Gotlands län 100 102 105 110 114 121 124 133 139 142 146
Riket 100 103 106 109 114 117 123 127 121 126 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta