Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2018-02-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Gotlands län 2003 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2017K4 10 25 35
2017K3 0 12 12
2017K2 0 16 16
2017K1 24 11 35
2016K4 165 18 183
2016K3 55 6 61
2016K2 12 5 17
2016K1 12 5 17
2015K4 0 9 9
2015K3 0 0 0
2015K2 28 0 28
2015K1 0 0 0
2014K4 5 14 19
2014K3 26 9 35
2014K2 0 0 0
2014K1 0 3 3
2013K4 0 8 8
2013K3 50 5 55
2013K2 56 5 61
2013K1 0 2 0
2012K4 0 0 0
2012K3 0 0 0
2012K2 0 17 17
2012K1 0 0 0
2011K4 9 1 10
2011K3 0 2 2
2011K2 20 0 20
2011K1 0 0 0
2010K4 0 3 3
2010K3 7 7 14
2010K2 0 10 10
2010K1 0 12 12
2009K4 20 20 40
2009K3 35 28 63
2009K2 0 18 18
2009K1 0 12 12
2008K4 80 15 95
2008K3 0 14 14
2008K2 0 47 47
2008K1 8 34 42
2007K4 0 36 36
2007K3 0 31 31
2007K2 58 27 85
2007K1 30 22 52
2006K4 56 35 91
2006K3 130 39 169
2006K2 0 37 37
2006K1 15 25 40
2005K4 0 59 59
2005K3 42 32 74
2005K2 10 70 80
2005K1 0 8 8
2004K4 19 17 36
2004K3 9 22 31
2004K2 135 14 149
2004K1 0 11 11
2003K4 64 10 74
2003K3 8 17 25
2003K2 15 13 28
2003K1 115 3 118

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta