Skilsmässofrekvens - Regionfakta
Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2018-02-26
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge

Skilsmässofrekvens 2017. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Falkenberg

2 533

4 083

89

1 022

5 194

19,7

Halmstad

5 865

9 405

180

2 750

12 335

22,3

Hylte

531

1 098

22

221

1 341

16,5

Kungsbacka

4 365

9 769

120

1 992

11 881

16,8

Laholm

1 396

2 423

39

590

3 052

19,3

Varberg

3 915

5 966

107

1 407

7 480

18,8

Hallands län

18 605

32 744

557

7 982

41 283

19,3

Riket

646 569

951 079

19 600

276 675

1 247 354

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta