Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2018-02-26
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2017. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Falkenberg

2 533

4 083

89

1 022

5 194

19,7

Halmstad

5 865

9 405

180

2 750

12 335

22,3

Hylte

531

1 098

22

221

1 341

16,5

Kungsbacka

4 365

9 769

120

1 992

11 881

16,8

Laholm

1 396

2 423

39

590

3 052

19,3

Varberg

3 915

5 966

107

1 407

7 480

18,8

Hallands län

18 605

32 744

557

7 982

41 283

19,3

Riket

646 569

951 079

19 600

276 675

1 247 354

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

             
Skilsmässofrekvens 2008-2017. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 19,0 19,1 19,3 19,7 19,7 20,3 20,0 19,9 19,7 19,7
Halmstad 22,6 22,8 22,8 22,6 22,6 22,9 22,7 22,6 22,2 22,3
Hylte 17,0 17,3 16,9 17,2 18,5 18,8 19,0 17,8 16,4 16,5
Kungsbacka 16,4 16,2 16,3 15,9 16,0 16,1 16,5 16,9 17,1 16,8
Laholm 18,6 18,5 19,0 19,3 19,3 19,9 20,0 19,7 19,8 19,3
Varberg 19,9 20,1 19,7 19,5 19,4 19,4 19,3 19,4 19,3 18,8
Hallands län 19,4 19,5 19,4 19,3 19,4 19,6 19,6 19,7 19,5 19,3
Riket 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2
Utveckling av skilsmässofrekvensen 2008-2017. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 100 101 102 104 104 107 105 105 104 104
Halmstad 100 101 101 100 100 101 100 100 98 99
Hylte 100 102 99 101 109 110 112 104 96 97
Kungsbacka 100 99 99 97 97 98 100 103 104 102
Laholm 100 100 103 104 104 107 108 106 107 104
Varberg 100 101 99 98 98 98 97 98 97 95
Hallands län 100 100 100 100 100 101 101 102 101 100
Riket 100 100 100 100 100 101 101 101 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta