Hallands län
Fakta & Perspektiv
320 333 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2016-12-08
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2016 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Hallands län

Riket

Hallands län

Riket

Areella

8 823

249 798

21,3

19,6

Tillverkning, gruvor, energi

2 510

63 560

6,1

5,0

Byggindustri

3 717

104 000

9,0

8,2

Handel

5 163

143 763

12,5

11,3

Hotell och restaurang

1 002

33 791

2,4

2,7

Transport och kommunikation

933

31 459

2,3

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

10 583

342 084

25,5

26,9

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

3 127

100 466

7,5

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

5 606

203 165

13,5

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

41 464

1 272 086

100

100

Näringsgren okänd

254

7 986

 

 

Totalt

41 718

1 280 072

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta