Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2018, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Falkenberg 187,6 90
Halmstad 197,2 94
Hylte 168,5 81
Kungsbacka 242,1 116
Laholm 183,5 88
Varberg 206,8 99
Hallands län 207,0 99
Riket 208,8 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta