Hallands län
Fakta & Perspektiv
320 333 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2016-07-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge Kostnaderna för gymnasieskola samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Även kostnader (och elever) för privata och landstingskommunala skolor ingår.
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2015. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 120 006
Halmstad 121 238
Hylte 123 122
Kungsbacka 110 747
Laholm 118 097
Varberg 116 305
Hallands län 118 253
Riket 122 857

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta