Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge Kostnaderna för gymnasieskola samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Även kostnader (och elever) för privata och landstingskommunala skolor ingår.
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2016. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 127 521
Halmstad 120 130
Hylte 125 121
Kungsbacka 120 903
Laholm 126 645
Varberg 121 677
Hallands län 123 666
Riket 128 354

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta