Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2017-12-31 i Jämtlands län jämfört med riket

             

Ålder

Jämtlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 417

3 779

2,6

2,9

2,9

3,1

5-9

3 625

3 820

2,8

2,9

2,9

3,1

10-14

3 617

3 681

2,8

2,8

2,8

3,0

15-19

3 103

3 559

2,4

2,7

2,6

2,8

20-24

3 493

3 936

2,7

3,0

2,9

3,2

25-29

4 060

4 560

3,1

3,5

3,5

3,7

30-34

3 704

3 885

2,9

3,0

3,2

3,4

35-39

3 420

3 691

2,6

2,8

3,0

3,2

40-44

3 718

3 900

2,9

3,0

3,1

3,2

45-49

3 835

3 976

3,0

3,1

3,2

3,3

50-54

4 314

4 490

3,3

3,5

3,3

3,4

55-59

3 919

3 949

3,0

3,0

2,9

2,9

60-64

4 146

4 235

3,2

3,3

2,8

2,8

65-69

4 162

4 327

3,2

3,3

2,8

2,7

70-74

4 096

4 249

3,2

3,3

2,8

2,7

75-79

2 837

2 626

2,2

2,0

2,0

1,8

80-84

2 047

1 680

1,6

1,3

1,4

1,1

85-89

1 539

983

1,2

0,8

1,0

0,6

90-94

764

360

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

198

68

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

31

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 045

65 761

49,3

50,7

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta