Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag - Regionfakta
Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-01-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Berg

460

7

1,5

Bräcke

475

6

1,3

Härjedalen

931

15

1,6

Krokom

1 108

11

1,0

Ragunda

302

6

2,0

Strömsund

920

5

0,5

Åre

346

1

0,3

Östersund

2 765

3

0,1

Jämtlands län

7 307

54

0,7

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta