Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
128 673 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2017-02-24
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2016

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Berg 3 464 3 617 95,8
Bräcke 3 116 3 376 92,3
Härjedalen 4 783 5 417 88,3
Krokom 7 005 7 838 89,4
Ragunda 2 637 2 778 94,9
Strömsund 5 712 6 097 93,7
Åre 4 456 6 632 67,2
Östersund 26 372 35 373 74,6
Jämtlands län 57 545 71 128 80,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta