Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2017

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Berg 3 504 3 618 96,8
Bräcke 3 149 3 352 93,9
Härjedalen 4 815 5 339 90,2
Krokom 7 123 7 802 91,3
Ragunda 2 675 2 769 96,6
Strömsund 5 749 6 042 95,2
Åre 4 539 6 729 67,5
Östersund 27 021 35 580 75,9
Jämtlands län 58 575 71 231 82,2
Demografisk försörjningskvot 2007-2017

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 90,2 89,7 90,0 90,4 90,5 90,4 92,0 93,4 95,1 95,8 96,8
Bräcke 86,7 87,6 88,9 89,6 90,4 92,2 92,7 91,4 91,8 92,3 93,9
Härjedalen 84,8 85,5 84,8 83,8 85,2 87,1 88,0 88,2 87,6 88,3 90,2
Krokom 78,3 79,2 81,2 82,1 83,9 85,2 85,8 86,7 88,4 89,4 91,3
Ragunda 92,8 93,1 92,5 92,3 92,1 91,4 92,7 93,6 94,0 94,9 96,6
Strömsund 86,5 86,4 86,3 85,5 86,3 89,0 90,5 91,2 92,6 93,7 95,2
Åre 69,9 68,1 67,6 67,6 68,7 68,6 68,0 67,2 67,9 67,2 67,5
Östersund 67,0 67,8 68,5 69,3 69,7 70,4 71,5 72,5 73,7 74,6 75,9
Jämtlands län 75,1 75,5 75,9 76,3 77,0 77,8 78,7 79,3 80,2 80,9 82,2
Riket 70,2 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 100 99 100 100 100 100 102 104 105 106 107
Bräcke 100 101 103 103 104 106 107 105 106 106 108
Härjedalen 100 101 100 99 100 103 104 104 103 104 106
Krokom 100 101 104 105 107 109 110 111 113 114 117
Ragunda 100 100 100 99 99 98 100 101 101 102 104
Strömsund 100 100 100 99 100 103 105 105 107 108 110
Åre 100 97 97 97 98 98 97 96 97 96 96
Östersund 100 101 102 103 104 105 107 108 110 111 113
Jämtlands län 100 101 101 102 102 104 105 106 107 108 109
Riket 100 101 101 102 102 103 104 104 105 106 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta