Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Miljö // Nyregistrerade personbilar per…

Nyregistrerade personbilar per drivmedel

Senast uppdaterad 2014-01-22
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2017.

 

 

                 

Region                              

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El    

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas    

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt  

Stockholms län

38 487

64 522

1 419

4 416

330

1 111

8 072

9

118 366

13,0

Uppsala län

4 736

4 816

105

616

127

95

396

2

10 893

12,3

Södermanlands län

4 200

3 780

109

462

34

139

181

1

8 906

10,4

Östergötlands län

6 563

6 765

160

1 212

54

170

360

5

15 289

12,8

Jönköpings län

6 282

6 705

103

600

77

110

501

0

14 378

9,7

Kronobergs län

3 193

3 421

43

246

15

51

217

3

7 189

8,0

Kalmar län

3 869

3 724

108

338

1

147

182

4

8 373

9,3

Gotlands län

694

489

25

91

0

20

26

1

1 346

12,1

Blekinge län

2 159

1 794

62

193

63

143

73

2

4 489

11,9

Skåne län

22 381

24 688

605

1 773

15

632

1 775

10

51 879

9,3

Hallands län

5 982

4 776

220

503

100

77

248

0

11 906

9,6

Västra Götalands län

32 299

31 252

798

4 697

114

835

2 202

10

72 207

12,0

Värmlands län

3 950

4 223

84

504

4

93

298

1

9 157

10,7

Örebro län

3 824

3 887

81

741

5

122

209

3

8 872

13,1

Västmanlands län

3 568

3 800

60

293

24

101

226

1

8 073

8,7

Dalarnas län

3 320

4 199

62

376

23

7

163

2

8 152

7,8

Gävleborgs län

3 741

4 328

56

448

18

26

208

1

8 826

8,6

Västernorrlands län

2 718

4 590

52

305

63

38

216

0

7 982

8,4

Jämtlands län

966

2 195

64

124

5

18

103

1

3 476

9,1

Västerbottens län

2 707

3 981

90

376

18

17

204

0

7 393

9,5

Norrbottens län

1 917

3 132

53

324

0

18

129

1

5 574

9,4

Riket

157 557

191 068

4 359

18 638

1 090

3 970

15 989

57

392 728

11,2

Källa: Statistiska centralbyrån.     *Från 2014 är laddhybrid en egen kategori.

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2006-2017

                     

Jämtlands län

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

1 597

832

 

18

201

1

 

1

2 650

8,3

2007

1 382

1 477

 

13

208

53

 

 

3 133

8,7

2008

823

1 233

 

14

443

23

 

 

2 536

18,9

2009

609

1 171

 

10

293

30

 

2

2 115

15,8

2010

634

1 718

 

12

226

17

 

 

2 607

9,8

2011

570

2 055

9

2

55

13

 

 

2 704

2,9

2012

524

2 014

3

14

19

15

 

1

2 590

2,0

2013

562

2 008

12

47

17

15

 

 

2 661

3,4

2014

688

2 201

18

48

19

42

57

1

3 074

6,0

2015

746

2 331

73

46

13

32

73

 

3 074

7,7

2016

882

2 239

49

128

30

11

69

 

3 408

8,4

2017

966

2 195

64

124

5

18

103

1

3 476

9,1

Riket

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

220 000

61 203

2

2 851

26 118

3 626

 

10

313 810

10,4

2007

184 301

113 564

2

3 394

35 513

1 759

 

5

338 538

12,0

2008

114 514

97 165

1

4 246

59 024

1 387

 

6

276 343

23,4

2009

87 926

91 183

29

3 085

40 166

6 125

 

14

228 528

21,6

2010

108 228

154 281

11

3 720

35 465

7 005

 

23

308 733

15,0

2011

106 452

195 153

185

2 927

15 283

6 618

 

31

326 649

7,7

2012

90 565

195 419

264

3 700

5 904

5 435

 

48

301 335

5,1

2013

102 851

175 438

452

6 279

3 243

3 873

 

42

292 178

4,8

2014

116 498

187 993

1 266

7 053

2 691

5 021

3 411

35

323 968

6,0

2015

131 576

206 400

2 916

8 769

1 370

5 119

5 752

30

361 932

6,6

2016

155 330

201 057

2 993

13 625

856

3 829

10 290

33

388 013

8,2

2017

157 557

191 068

4 359

18 638

1 090

3 970

15 989

57

392 728

11,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2006-2017. Index år 2006=100

                     

Jämtlands län

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

100

100

 

100

100

100

 

100

100

100

2007

87

178

 

72

103

5 300

 

 

118

105

2008

52

148

 

78

220

2 300

 

 

96

227

2009

38

141

 

56

146

3 000

 

200

80

190

2010

40

206

 

67

112

1 700

 

 

98

117

2011

36

247

100

11

27

1 300

 

 

102

35

2012

33

242

33

78

9

1 500

 

100

98

24

2013

35

241

133

261

8

1 500

 

 

100

41

2014

43

265

200

267

9

4 200

37

100

116

72

2015

47

280

811

256

6

3 200

38

 

116

92

2016

55

269

544

711

15

1 100

39

 

129

101

2017

60

264

711

689

2

1 800

40

100

131

109

Riket

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

100

100

100

100

100

100

 

100

100

100

2007

84

186

100

119

136

49

 

50

108

116

2008

52

159

50

149

226

38

 

60

88

225

2009

40

149

1 450

108

154

169

 

140

73

208

2010

49

252

550

130

136

193

 

230

98

144

2011

48

319

9 250

103

59

183

 

310

104

74

2012

41

319

13 200

130

23

150

 

480

96

49

2013

47

287

22 600

220

12

107

 

420

93

46

2014

53

307

63 300

247

10

138

100

350

103

58

2015

60

337

145 800

308

5

141

169

300

115

64

2016

71

329

149 650

478

3

106

302

330

124

78

2017

72

312

217 950

654

4

109

469

570

125

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta