Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2016

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Berg

91

85

 

8

184

1 427

12,9

Bräcke

48

30

 

 

78

1 095

7,1

Härjedalen

204

146

4

121

475

2 387

19,9

Krokom

89

33

 

1

123

2 355

5,2

Ragunda

70

23

 

 

93

1 025

9,1

Strömsund

192

49

 

 

241

2 364

10,2

Åre

251

453

 

 

704

2 548

27,6

Östersund

1 201

617

69

17

1 904

17 084

11,1

Jämtlands län

2 146

1 436

73

147

3 802

30 285

12,6

Riket

180 281

82 111

4 881

3 021

270 294

2 322 897

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Berg

78

46

2

18

144

1 545

9,3

Bräcke

38

18

2

 

58

1 262

4,6

Härjedalen

126

164

2

187

479

2 719

17,6

Krokom

73

33

 

5

111

2 748

4,0

Ragunda

33

21

 

1

55

1 250

4,4

Strömsund

109

46

 

7

162

2 903

5,6

Åre

244

525

1

 

770

3 024

25,5

Östersund

703

503

60

19

1 285

17 138

7,5

Jämtlands län

1 404

1 356

67

237

3 064

32 589

9,4

Riket

99 613

79 341

3 168

4 767

186 889

2 505 428

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Berg

169

131

2

26

328

2 972

11,0

Bräcke

86

48

2

0

136

2 357

5,8

Härjedalen

330

310

6

308

954

5 106

18,7

Krokom

162

66

0

6

234

5 103

4,6

Ragunda

103

44

0

1

148

2 275

6,5

Strömsund

301

95

0

7

403

5 267

7,7

Åre

495

978

1

0

1 474

5 572

26,5

Östersund

1 904

1 120

129

36

3 189

34 222

9,3

Jämtlands län

3 550

2 792

140

384

6 866

62 874

10,9

Riket

279 894

161 452

8 049

7 788

457 183

4 828 325

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               
               
               
               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta