Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2016

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Berg

91

85

 

8

184

1 427

12,9

Bräcke

48

30

 

 

78

1 095

7,1

Härjedalen

204

146

4

121

475

2 387

19,9

Krokom

89

33

 

1

123

2 355

5,2

Ragunda

70

23

 

 

93

1 025

9,1

Strömsund

192

49

 

 

241

2 364

10,2

Åre

251

453

 

 

704

2 548

27,6

Östersund

1 201

617

69

17

1 904

17 084

11,1

Jämtlands län

2 146

1 436

73

147

3 802

30 285

12,6

Riket

180 281

82 111

4 881

3 021

270 294

2 322 897

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Berg

78

46

2

18

144

1 545

9,3

Bräcke

38

18

2

 

58

1 262

4,6

Härjedalen

126

164

2

187

479

2 719

17,6

Krokom

73

33

 

5

111

2 748

4,0

Ragunda

33

21

 

1

55

1 250

4,4

Strömsund

109

46

 

7

162

2 903

5,6

Åre

244

525

1

 

770

3 024

25,5

Östersund

703

503

60

19

1 285

17 138

7,5

Jämtlands län

1 404

1 356

67

237

3 064

32 589

9,4

Riket

99 613

79 341

3 168

4 767

186 889

2 505 428

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Berg

169

131

2

26

328

2 972

11,0

Bräcke

86

48

2

0

136

2 357

5,8

Härjedalen

330

310

6

308

954

5 106

18,7

Krokom

162

66

0

6

234

5 103

4,6

Ragunda

103

44

0

1

148

2 275

6,5

Strömsund

301

95

0

7

403

5 267

7,7

Åre

495

978

1

0

1 474

5 572

26,5

Östersund

1 904

1 120

129

36

3 189

34 222

9,3

Jämtlands län

3 550

2 792

140

384

6 866

62 874

10,9

Riket

279 894

161 452

8 049

7 788

457 183

4 828 325

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               
               
               
               

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

145

165

187

176

168

184

187

182

184

Bräcke

84

100

100

93

86

92

86

85

78

Härjedalen

424

478

516

488

486

499

479

481

475

Krokom

145

157

162

140

141

143

143

142

123

Ragunda

99

104

97

86

97

107

102

107

93

Strömsund

247

279

272

270

268

255

248

253

241

Åre

743

721

758

713

741

743

732

689

704

Östersund

1 760

1 750

1 743

1 782

1 785

1 821

1 789

1 909

1 904

Jämtlands län

3 647

3 754

3 835

3 748

3 772

3 844

3 766

3 848

3 802

Riket

242 902

240 505

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

97

117

129

146

142

154

152

152

144

Bräcke

47

42

44

51

46

49

59

47

58

Härjedalen

394

431

443

423

431

429

447

452

479

Krokom

99

114

118

115

116

141

130

131

111

Ragunda

48

47

55

48

47

44

45

51

55

Strömsund

134

172

166

164

157

158

168

164

162

Åre

657

675

749

690

658

657

717

730

770

Östersund

1 226

1 235

1 225

1 269

1 150

1 191

1 199

1 282

1 285

Jämtlands län

2 702

2 833

2 929

2 906

2 747

2 823

2 917

3 009

3 064

Riket

158 912

161 349

169 576

172 848

168 130

174 082

178 006

178 006

186 889

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

242

282

316

322

310

338

339

334

328

Bräcke

131

142

144

144

132

141

145

132

136

Härjedalen

818

909

959

911

917

928

926

933

954

Krokom

244

271

280

255

257

284

273

273

234

Ragunda

147

151

152

134

144

151

147

158

148

Strömsund

381

451

438

434

425

413

416

417

403

Åre

1 400

1 396

1 507

1 403

1 399

1 400

1 449

1 419

1 474

Östersund

2 986

2 985

2 968

3 051

2 935

3 012

2 988

3 191

3 189

Jämtlands län

6 349

6 587

6 764

6 654

6 519

6 667

6 683

6 857

6 866

Riket

401 814

401 854

421 248

423 713

424 224

435 006

439 990

443 586

457 183

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

10,4

12,3

14,1

12,1

11,8

12,7

13,1

12,9

12,9

Bräcke

7,2

9,1

9,2

8,3

7,6

7,9

7,6

7,5

7,1

Härjedalen

18,7

21,8

23,1

21,1

21,0

21,0

20,2

20,3

19,9

Krokom

6,4

7,2

7,3

6,1

6,0

6,2

6,2

6,1

5,2

Ragunda

9,0

10,2

9,4

8,2

9,2

9,9

9,5

10,5

9,1

Strömsund

10,6

12,3

12,0

11,4

11,1

10,6

10,5

10,9

10,2

Åre

31,2

31,1

31,1

29,1

29,7

30,5

30,2

28,5

27,6

Östersund

11,1

11,3

11,0

11,1

11,0

11,1

10,9

11,3

11,1

Jämtlands län

12,7

13,4

13,4

12,9

12,9

13,0

12,7

12,9

12,6

Riket

11,5

11,7

11,9

11,7

11,7

11,8

11,7

11,7

11,6

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

6,0

7,8

9,0

9,1

9,0

9,4

9,5

9,7

9,3

Bräcke

4,0

3,6

4,0

4,1

3,7

3,8

4,6

3,8

4,6

Härjedalen

14,3

16,4

16,6

15,5

16,0

15,9

16,8

16,7

17,6

Krokom

3,9

4,6

4,7

4,2

4,3

5,2

4,7

4,7

4,0

Ragunda

3,6

3,8

4,3

3,7

3,7

3,4

3,5

4,1

4,4

Strömsund

5,0

6,6

6,3

5,7

5,3

5,4

5,9

5,7

5,6

Åre

25,2

26,3

28,2

25,5

24,5

24,2

25,8

25,5

25,5

Östersund

7,5

7,9

7,7

7,8

7,1

7,2

7,3

7,6

7,5

Jämtlands län

8,7

9,5

9,7

9,2

8,8

8,9

9,2

9,4

9,4

Riket

6,9

7,3

7,4

7,3

7,1

7,3

7,4

7,4

7,5

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

8,0

9,9

11,4

10,5

10,3

11,0

11,2

11,2

11,0

Bräcke

5,6

6,2

6,6

6,1

5,6

5,7

6,0

5,6

5,8

Härjedalen

16,3

18,8

19,5

18,0

18,3

18,3

18,4

18,4

18,7

Krokom

5,1

5,8

5,9

5,1

5,1

5,6

5,4

5,3

4,6

Ragunda

6,1

6,7

6,6

5,7

6,2

6,3

6,2

6,9

6,5

Strömsund

7,6

9,2

8,9

8,3

7,9

7,8

8,0

8,0

7,7

Åre

28,1

28,6

29,6

27,2

27,0

27,2

27,8

26,9

26,5

Östersund

9,3

9,6

9,3

9,4

9,0

9,2

9,1

9,5

9,3

Jämtlands län

10,6

11,4

11,5

11,0

10,7

10,9

10,9

11,1

10,9

Riket

9,1

9,4

9,6

9,4

9,3

9,4

9,5

9,5

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

                   

Utveckling av antal sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016. Index år 2008=100

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Index år 2008=100

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

100

114

129

121

116

127

129

126

127

Bräcke

100

119

119

111

102

110

102

101

93

Härjedalen

100

113

122

115

115

118

113

113

112

Krokom

100

108

112

97

97

99

99

98

85

Ragunda

100

105

98

87

98

108

103

108

94

Strömsund

100

113

110

109

109

103

100

102

98

Åre

100

97

102

96

100

100

99

93

95

Östersund

100

99

99

101

101

103

102

108

108

Jämtlands län

100

103

105

103

103

105

103

106

104

Riket

100

99

104

103

105

107

108

109

111

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

100

121

133

151

146

159

157

157

148

Bräcke

100

89

94

109

98

104

126

100

123

Härjedalen

100

109

112

107

109

109

113

115

122

Krokom

100

115

119

116

117

142

131

132

112

Ragunda

100

98

115

100

98

92

94

106

115

Strömsund

100

128

124

122

117

118

125

122

121

Åre

100

103

114

105

100

100

109

111

117

Östersund

100

101

100

104

94

97

98

105

105

Jämtlands län

100

105

108

108

102

104

108

111

113

Riket

100

102

107

109

106

110

112

112

118

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berg

100

117

131

133

128

140

140

138

136

Bräcke

100

108

110

110

101

108

111

101

104

Härjedalen

100

111

117

111

112

113

113

114

117

Krokom

100

111

115

105

105

116

112

112

96

Ragunda

100

103

103

91

98

103

100

107

101

Strömsund

100

118

115

114

112

108

109

109

106

Åre

100

100

108

100

100

100

104

101

105

Östersund

100

100

99

102

98

101

100

107

107

Jämtlands län

100

104

107

105

103

105

105

108

108

Riket

100

100

105

105

106

108

110

110

114

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

                   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta