Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2016-08-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2015 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Kalmar län

Riket

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

436

295

393

274

Tumörer

269

212

286

208

Andningsorganens sjukdomar

96

58

78

58

Yttre orsaker till sjukdom och död

80

39

74

34

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

70

75

58

66

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

52

42

47

45

Matsmältningsorganens sjukdomar

25

21

34

25

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

25

24

30

30

Vissa infektions och parasitsjukdomar

23

11

29

20

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

23

29

31

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

15

9

17

10

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

8

4

5

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

4

1

2

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

3

2

4

3

Hudens och underhudens sjukdomar

1

1

2

2

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

 

-

0

0

Vissa perinatala tillstånd

-

3

2

1

Samtliga dödsorsaker

1 128

829

1 090

803

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta