Senast uppdaterat

 

Kapitel  Tabell  Datum
Snabbstatistik Flygpassagerare 2017-10-16
Snabbstatistik Fastighetspriser 2017-10-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-10-10
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-10-10
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-10-10
Snabbstatistik Varsel 2017-10-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-10-05
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-10-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-10-03
Näringsliv Nystartade företag 2017-09-19
Näringsliv Nya företag per 1000 invånare 2017-09-19
Näringsliv Kvinnliga företagare i nystartade företag 2017-09-19
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-09-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-09-18
Befolkning Ekonomiskt bistånd 2017-09-13
Hälsa och ohälsa Antal döda per 100 000 invånare efter dödsorsak 2017-09-12
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-09-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-09-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-09-11
Snabbstatistik Varsel 2017-09-11
Snabbstatistik Lönesummor länen Kalmar, Gotland och Örebro 2017-09-07
Regional ekonomi Kommunala investeringar 2017-09-07
Regional ekonomi Primärkommunala investeringar 2017-09-06
Regional ekonomi Landstingens investeringar 2017-09-05
Kultur och fritid Landstingens nettokostnader för kultur 2017-09-04
Kultur och fritid Landstingens driftskostnader för kultur 2017-09-04
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-09-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-09-04
Näringsliv Detaljhandelns omsättning med index 2017-09-01
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-08-28
Snabbstatistik Färdtjänsttillstånd 2017-08-24
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 2 2017-08-21
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 2 2017-08-21
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 2 2017-08-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-08-17
Snabbstatistik Fastighetspriser 2017-08-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-08-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-08-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-08-14
Snabbstatistik Varsel 2017-08-14
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-08-08
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-08-08
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-08-08
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-08-08
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping mm 2017-08-07
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-07-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-07-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-07-14
Snabbstatistik Varsel 2017-07-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping mm 2017-07-10
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-07-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-07-04
Samhällets service Kommunala kostnader äldre- och handikappomsorg 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader individ- och familjeomsorg 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2017-06-30
Samhällets service Kommunal kostnader för barnomsorg 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader grundskolan 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader gymnasieskolan 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader särskilt riktade insatser 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader kulturverksamhet 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd mm 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader affärsverksamhet 2017-06-30
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-06-21
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-06-21
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-06-15
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-06-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa totalt 2017-06-15
Snabbstatistik Varsel 2017-06-15
Snabbstatistik Lönesummor kv 1, Örebro län, Gotlands län och Kalmar län 2017-06-12
Snabbstatistik Fastighetspriser kvartal 1 2017-06-08
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping mm 2017-06-08
Näringsliv- Jordbruket Åkerarealens användning 2017-06-08
Näringsliv - Jordbruket Jordbrukets djur 2017-06-07
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-06-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-06-02
Infrastruktur Passagerare per flygplats 2017-06-02
Infrastruktur Gods per flygplats 2017-06-02
Politik Valresultat Sametinget 2017-06-01
Kultur och fritid Barnbokslån per barn 0-17 år 2017-05-31
Kultur och fritid Medielån per invånare 2017-05-31
Kultur och fritid Landstingens nettokostnader kultur 2017-05-30
Miljö Naturskyddade områden 2017-05-30
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter 2017-05-18
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter 2017-05-18
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-05-17
Infrastruktur Lastat gods på lastbil 2017-05-16
Energi Industrins energianvändning 2017-05-15
Energi Elproduktion efter produktionssätt 2017-05-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-05-15
Samhällets service Antal landstingsanställda läkare per 1000 invånare 2017-05-15
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 1 2017-05-12
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-05-10
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-05-10
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-05-10
Snabbstatistik Varsel 2017-05-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping mm 2017-05-08
Utbildning Högskolenybörjare per 1000 invånare 2017-05-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-05-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-05-03
Miljö Försäljning av handelsgödsel, kväve 2017-05-02
Miljö Försäljning av handelsgödsel, kalium 2017-05-02
Miljö Försäljning av handelsgödsel, fosfor 2017-05-02
Utbildning Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år 2017-04-24
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-04-18
Miljö Klimatpåverkande utsläpp per invånare 2017-04-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-04-18
Näringsliv Företagskonkurse 2017-04-11
Näringsliv Företagskonkurser; kommunerna 2017-04-11
Näringsliv Företagskonkurser fördelade efter storleksklass 2017-04-11
Näringsliv öretagskonkurser med fördelning på bransch 2017-04-11
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-04-10
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-04-10
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-04-10
Snabbstatistik Varsel 2017-04-10
Näringsliv Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-04-10
Näringsliv Hotellgäster efter målgrupp 2017-04-10
Näringsliv Antal övernattningar 2017-04-10
Näringsliv Övernattningar efter gästens nationalitet 2017-04-10
Hälsa och ohälsa Anmälda brott per 1000 invånare 2017-04-07
Hälsa och ohälsa Anmälda brott fördelade efter brott 2017-04-07
Hälsa och ohälsa Pågående långa sjukfall 2017-04-06
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-04-06
Befolkning Medborgarskap, in- och utvandrare 2017-04-05
Hälsa och ohälsa Läkemedelskostnader 2017-04-05 
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-04-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-04-04
Arbete Lång tid utan arbete 2017-03-24
Utbildning Utbildningsnivå utrikes/inrikes födda 2017-03-22
Hälsa och ohälsa Medellivslängd 2017-03-22
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2017-03-20
Näringsliv Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch 2017-03-20
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner 2017-03-20
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; regionen  2017-03-20  
Utbildning Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön 2017-03-20
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-03-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-03-15
Snabbstatistik Lönesummor (Gotland, Kalmar, Uppsala, Örebro) 2017-03-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-03-13
Snabbstatistik I program 2017-03-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-03-13
Snabbstatistik Varsel 2017-03-13
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-03-07
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-03-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-03-07
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2017-02-28
Befolkning Utrikesfödda kvinnor och män 2017-02-27
Befolkning Invandring och utvandring 2017-02-24
Befolkning Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2017-02-24
Befolkning Inrikes flyttningar 2017-02-24
Befolkning Andel barn 0-15 år 2017-02-24
Befolkning Andel 65 år och äldre 2017-02-24
Befolkning Folkmängd per åldersgrupp 2017-02-24
Befolkning Befolkningsförändring senaste året 2017-02-24
Befolkning Befolkningsförändring 25 år 2017-02-24
Befolkning Befolkningsstruktur 2017-02-21
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 4 2017-02-21
Befolkning Föräldrapenning vid barns födelse 2017-02-20
Befolkning Tillfällig föräldrapenning för vård av barn 2017-02-20
Hälsa och ohälsa Sjukpenningtal 2017-02-20
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 4 2017-02-16
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 4 2017-02-16
Infrastruktur Personbilar per 1000 invånare 2017-02-16
Infrastruktur Personbilar i trafik 2017-02-16
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-02-16
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-02-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-02-13
Snabbstatistik I program 2017-02-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-02-13
Snabbstatistik Varsel 2017-02-13
Kultur och fritid Tillgång till fritidsboende 2017-02-10
Befolkning Medelinkomst 2017-02-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-02-06
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-02-02
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-02-02
Näringsliv Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande 2017-01-20
Näringsliv Anställda och egna företagare, kommun 2017-01-20
Näringsliv Andel sysselsatta i IT-företag 2017-01-20
Näringsliv Sysselsatta inom turismberoende branscher 2017-01-19
Näringsliv Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet 2017-01-19
Infrastruktur Belagd väg 2017-01-18
Snabbstatistik Fastighetspriser kvartal 4 2017-01-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-01-16
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-01-16
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-01-16
Arbete Arbetspendling till övriga län 2017-01-16
Arbete Arbetspendling inom länet 2017-01-16
Arbete Öppet arbetslösa 2017-01-13
Arbete Sysselsatta i program 2017-01-13
Arbete Arbetslösa totalt 2017-01-13
Arbete Öppet arbetslösa 18-24 år 2017-01-13
Arbete Öppet arbetslösa efter kön 2017-01-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-01-12
Snabbstatistik I program 2017-01-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-01-12
Snabbstatistik Varsel 2017-01-12
Utbildning Högskoleutbildningar i länet 2017-01-10
Utbildning Befolkningens studiedeltagande 2017-01-10
Infrastruktur Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2017-01-10
Energi Värmeverk, andelar efter produktionssätt 2017-01-10
Regional ekonomi Energisektorns andel av BRP 2017-01-09
Regional ekonomi Lönesumma dag- nattbefolkning 2017-01-09
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-01-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-01-03
Regional ekonomi BRP per invånare län 2016-12-22
Regional ekonomi BRP per invånare kommun 2016-12-22
Regional ekonomi BRP per sysselsatt 2016-12-22
Regional ekonomi BRP per sysselsatt efter bransch 2015-12-22
Regional ekonomi BRP per bransch och sektor 2016-12-22
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt 2016-12-22
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt efter bransch 2016-12-22
Regional ekonomi Disponibel inkomst per invånare 2016-12-22
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2016-12-19
Snabbstatistik Företagskonkurser 2016-12-15
Energi Elleveranser till tillverkningsindustrin 2016-12-15
Energi Elförbrukning i bostäder 2016-12-15
Energi Elförbrukning per län 2016-12-14
Energi Elförbrukning slutlig användare 2016-12-13
Kultur och fritid Statsbidrag för kulturmiljöfrågor 2016-12-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2016-12-12
Snabbstatistik I program 2016-12-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2016-12-12
Snabbstatistik Varsel 2016-12-12
Arbete Största arbetsgivare 2016-12-09
Näringsliv Arbetsställen efter antal anställda 2016-12-08
Näringsliv Antal arbetsställen med anställda 2016-12-08
Näringsliv Branschstruktur 2016-12-08
Näringsliv Arbetsställen efter kommun och näringsgren 2016-12-08
Arbete Förvärvsfrekvens i åldersgrupper 2016-12-06
Arbete Antal förvärvsarbetande 1993-ff 2016-12-06
Näringsliv Förvärvsarbetande kvinnor och män per bransch 2016-12-05
Näringsliv Förändring av antal sysselsatta 2016-12-05
Näringsliv Sysselsatta per bransch 2016-12-05
Snabbstatistik Lönesummor (Gotland, Kalmar, Uppsala, Örebro) 2016-12-05
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2016-12-05
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2016-12-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2016-12-02
Snabbstatistik Påbörjade lägenheter kvartal 3 2016-11-18
Snabbstatistik Färdigställda lägenheter kvartal 3 2016-11-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2016-11-16
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2016-11-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2016-11-11
Snabbststistik I program 2016-11-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2016-11-11
Snabbstatistik Varsel 2016-11-11
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 3 2016-11-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2016-11-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2016-11-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2016-11-03
Näringsliv Detaljhandelns omsättning och index 2016-10-20
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2016-10-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2016-10-17
Utbildning Högskolenybörjare per 1000 invånare 2016-10-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2016-10-11
Snabbstatistik I program 2016-10-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2016-10-11
Snabbstatistik Varsel 2016-10-11
Snabbstatistik Fastighetspriser kvartal 3 2016-10-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2016-10-06
Näringsliv Nya företag per 1000 invånare 2016-10-05
Näringsliv Nystartade företag, andel kvinnor och män per län 2016-10-04
Näringsliv Nystartade företag 2016-10-04
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2016-10-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2016-10-03

 

Company bankruptcies by month

                         

Region

2015

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

119

168

192

195

199

239

130

109

127

174

166

 

Uppsala län

13

22

34

18

16

20

11

7

22

15

18

 

Södermanlands län

9

18

14

16

22

10

5

6

6

7

18

 

Östergötlands län

8

15

22

21

18

20

13

14

17

24

11

 

Jönköpings län

11

21

11

17

11

13

8

8

14

9

14

 

Kronobergs län

4

2

6

8

6

12

7

7

9

4

6

 

Kalmar län

11

10

12

12

10

10

6

11

10

16

14

 

Gotlands län

5

3

4

1

..

6

..

-

4

0

..

 

Blekinge län

3

5

3

11

7

9

5

..

2

9

..

 

Skåne län

70

68

87

78

107

97

85

69

62

85

84

 

Hallands län

12

20

15

14

14

21

7

21

10

17

15

 

Västra Götalands län

70

101

81

96

93

124

52

55

66

69

97

 

Värmlands län

11

12

17

11

21

16

8

10

6

18

13

 

Örebro län

20

10

14

14

18

18

5

8

5

17

11

 

Västmanlands län

10

17

12

14

16

11

5

6

10

8

7

 

Dalarnas län

14

11

10

12

17

12

15

9

9

11

10

 

Gävleborgs län

13

14

13

10

16

19

18

8

16

26

14

 

Västernorrlands län

9

11

10

9

12

18

5

6

8

9

8

 

Jämtlands län

8

8

7

10

11

7

3

3

5

5

4

 

Västerbottens län

11

12

12

9

12

9

3

4

7

8

8

 

Norrbottens län

15

15

8

15

14

11

10

10

11

12

7

 

Riket

446

563

584

591

640

702

401

371

426

543

525

 

Source: Statistics Sweden

                         

Region

2014

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

201

175

192

235

232

245

177

128

122

231

196

190

Uppsala län

17

10

14

14

18

22

11

13

9

17

23

11

Södermanlands län

10

10

16

22

10

17

11

8

7

10

17

14

Östergötlands län

20

23

24

17

18

13

19

16

18

38

23

20

Jönköpings län

9

18

16

20

13

18

9

7

13

11

15

17

Kronobergs län

11

9

7

10

14

12

9

3

8

6

9

10

Kalmar län

13

8

10

17

19

11

5

6

9

8

9

14

Gotlands län

2

3

0

1

3

3

2

1

1

2

3

2

Blekinge län

6

7

7

6

5

6

2

4

5

14

4

8

Skåne län

92

114

102

75

95

117

93

53

77

98

80

97

Hallands län

19

21

15

15

23

16

14

11

17

11

15

11

Västra Götalands län

83

104

78

80

88

111

77

68

68

100

96

75

Värmlands län

20

14

7

22

19

22

7

13

11

17

21

17

Örebro län

13

11

16

20

13

18

15

10

11

13

16

17

Västmanlands län

16

11

20

13

8

8

14

9

11

12

19

13

Dalarnas län

13

20

14

16

19

16

9

11

10

18

30

19

Gävleborgs län

14

11

14

18

24

20

13

10

8

21

17

19

Västernorrlands län

12

15

9

13

13

17

9

8

5

11

21

10

Jämtlands län

7

7

5

2

16

8

6

3

7

10

6

7

Västerbottens län

6

12

9

10

10

10

12

8

12

20

11

12

Norrbottens län

11

11

7

13

11

11

8

12

8

18

10

15

Riket

595

614

582

639

672

721

522

402

437

686

641

598

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta