Antal förvärvsarbetande 1993-ff - Regionfakta
Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Antal förvärvsarbetande 1993-f…

Antal förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2017-12-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2016

 
               

Norrbottens län

 

År

Kvinnor       25-64 år

Män         25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor   16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

 

1993

48 728

50 532

10 163

5 207

4 956

109 423

 

1994

48 294

51 882

10 369

5 247

5 122

110 545

 

1995

47 899

52 343

10 100

5 009

5 091

110 342

 

1996

47 207

51 215

8 770

4 410

4 360

107 192

 

1997

45 743

50 950

8 308

3 996

4 312

105 001

 

1998

46 583

51 541

9 430

4 550

4 880

107 554

 

1999

46 432

51 328

8 854

4 277

4 577

106 614

 

2000

46 496

51 419

9 705

4 600

5 105

107 620

 

2001

47 000

51 076

9 685

4 671

5 014

107 761

 

2002

47 123

51 436

10 534

5 106

5 428

109 093

 

2003

46 892

51 109

10 271

4 829

5 442

108 272

 

2004

47 650

52 558

10 389

4 756

5 633

110 597

 

2005

47 493

52 720

10 143

4 600

5 543

110 356

 

2006

48 284

53 794

11 370

5 224

6 146

113 448

 

2007

48 721

54 603

12 180

5 561

6 619

115 504

 

2008

48 418

54 071

12 294

5 615

6 679

114 783

 

2009

46 804

52 165

11 161

5 220

5 941

110 130

 

2010

47 183

52 555

12 692

5 921

6 771

112 430

 

2011

47 403

52 883

13 526

6 037

7 489

113 812

 

2012

47 726

53 090

14 345

6 726

7 619

115 161

 

2013

47 942

53 231

14 627

6 913

7 714

115 800

 

2014

48 342

53 483

14 345

6 694

7 651

116 170

 

2015

48 519

53 689

14 166

6 706

7 460

116 374

 

2016

49 059

53 887

14 383

6 781

7 602

117 329

 
               

Riket

 

År

Kvinnor       25-64 år

Män         25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor   16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

 

1993

1 643 912

1 680 561

345 981

176 504

169 477

3 670 454

 

1994

1 638 797

1 732 422

358 124

177 633

180 491

3 729 343

 

1995

1 641 329

1 769 079

363 726

174 827

188 899

3 774 134

 

1996

1 647 575

1 776 557

337 100

162 121

174 979

3 761 232

 

1997

1 634 543

1 783 573

326 163

154 675

171 488

3 744 279

 

1998

1 668 561

1 821 166

359 494

173 461

186 033

3 849 221

 

1999

1 698 620

1 854 670

353 571

168 234

185 337

3 906 861

 

2000

1 727 771

1 892 503

390 275

184 976

205 299

4 010 549

 

2001

1 761 599

1 907 039

382 093

187 687

194 406

4 050 731

 

2002

1 770 819

1 922 551

391 095

193 885

197 210

4 084 465

 

2003

1 766 504

1 910 214

372 198

182 224

189 974

4 048 916

 

2004

1 788 649

1 934 453

375 344

180 823

194 521

4 098 446

 

2005

1 796 984

1 937 516

373 474

178 588

194 886

4 107 974

 

2006

1 825 503

1 969 264

411 863

198 801

213 062

4 206 630

 

2007

1 849 430

2 006 012

443 566

214 473

229 093

4 299 008

 

2008

1 854 090

2 005 095

447 146

213 835

233 311

4 306 331

 

2009

1 812 464

1 946 545

400 519

198 948

201 571

4 159 528

 

2010

1 844 610

1 971 268

449 899

220 387

229 512

4 265 777

 

2011

1 865 678

2 002 401

458 682

216 810

241 872

4 326 761

 

2012

1 880 739

2 011 071

475 538

233 729

241 809

4 367 348

 

2013

1 889 587

2 021 670

478 749

237 630

241 119

4 390 006

 

2014

1 913 394

2 038 966

472 031

232 214

239 817

4 424 391

 

2015

1 943 420

2 070 317

472 031

237 669

242 367

4 485 768

 

2016

1 984 679

2 113 519

472 031

249 503

251 765

4 570 229

 

Källa: Statistiska centralbyrån

 
               
               
               
               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta