Infrastruktur

I Norrbottens län finns fem flygplatser med reguljär trafik, Luleå, Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur och Pajala. Länet genomkorsas av det nationella stamvägnätet med internationella kopplingar till Norge och Finland. Hamnen i Luleå är Sveriges ledande massgodshamn. Länets järnvägsnät såväl i nord-sydlig riktning som till Finland och vidare österut är en mycket viktig länk för såväl gods- som persontrafiken. Malmbanan mellan Luleå och Narvik i Nordnorge är ett av landets viktigaste godsstråk.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta