KULTUR OCH FRITID

Kulturutbudet är rikt varierat. I länet finns institutionsteatrar, orkesterinstitutioner och flera museer. Varje kommun har välbesökta bibliotek.
Länet har en föreningsaktiv befolkning. Vanligast är medlemskap i fackförening, idrottsförening och bostadsförening. Många har tillgång till fritidshus och då vanligtvis genom eget ägande eller släktings ägande.

Copyright © 2017 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se