Detaljhandelns omsättning - Regionfakta
Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2017-09-01
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2016, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Arjeplog

149

45

194

153

49

103

Arvidsjaur

232

138

370

106

68

88

Boden

887

542

1 429

93

61

78

Gällivare

592

487

1 079

97

86

92

Haparanda

800

1 186

1 986

239

381

307

Jokkmokk

185

30

215

107

19

64

Kalix

538

203

741

98

40

70

Kiruna

959

607

1 566

122

83

103

Luleå

2 838

2 862

5 700

109

118

113

Pajala

253

43

296

122

22

74

Piteå

1 308

1 129

2 437

92

85

89

Älvsbyn

273

80

353

98

31

66

Överkalix

145

43

188

126

41

85

Övertorneå

184

70

254

120

49

85

Norrbottens län

9 343

7 465

16 808

110

94

102

Riket

339 333

315 434

654 767

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Handelns utredningsinstitut.

   

 

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta