Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Arjeplog

152

48

200

158

55

109

Arvidsjaur

229

139

368

104

69

87

Boden

882

541

1 423

92

62

77

Gällivare

597

488

1 085

98

88

93

Haparanda

894

1 135

2 029

267

371

316

Jokkmokk

189

29

218

109

19

66

Kalix

514

210

724

93

42

68

Kiruna

971

621

1 592

123

86

105

Luleå

2 891

2 875

5 766

109

119

114

Pajala

253

39

292

121

20

73

Piteå

1 332

1 118

2 450

92

85

89

Älvsbyn

265

80

345

94

31

64

Överkalix

142

44

186

123

41

84

Övertorneå

177

75

252

116

54

86

Norrbottens län

9 488

7 442

16 930

110

95

103

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

 

           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Utveckling av handelsindex 2008-2017 Norrbottens län

 

Dagligvaruhandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arjeplog

133

136

130

134

137

139

143

145

153

158

Arvidsjaur

99

109

107

104

105

101

101

103

106

104

Boden

95

90

89

86

85

86

90

92

93

92

Gällivare

96

95

90

94

98

94

98

97

97

98

Haparanda

145

177

178

179

182

187

207

222

239

267

Jokkmokk

90

102

104

112

113

117

115

114

107

109

Kalix

84

85

83

89

92

96

96

96

98

93

Kiruna

102

108

114

118

118

118

119

120

122

123

Luleå

107

105

104

105

106

105

107

107

109

109

Pajala

100

112

112

115

114

116

117

118

122

121

Piteå

88

91

97

95

92

92

90

90

92

92

Älvsbyn

83

79

79

83

85

86

91

95

98

94

Överkalix

100

105

103

107

107

115

119

122

126

123

Övertorneå

106

112

109

109

111

113

115

120

120

116

Norrbottens län

100

102

102

104

100

104

106

108

110

110

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sällanköpshandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arjeplog

39

42

41

40

42

44

45

46

49

55

Arvidsjaur

74

70

67

70

68

69

67

66

68

69

Boden

55

59

64

62

61

62

62

62

61

62

Gällivare

70

69

75

81

84

84

88

87

86

88

Haparanda

304

339

360

395

393

399

414

412

381

371

Jokkmokk

23

20

20

21

20

20

19

18

19

19

Kalix

54

51

56

51

48

47

44

40

40

42

Kiruna

81

71

69

75

79

80

86

81

83

86

Luleå

117

116

113

111

120

120

119

119

118

119

Pajala

21

22

24

26

27

27

24

24

22

20

Piteå

88

84

85

84

86

84

85

85

85

85

Älvsbyn

26

25

25

26

27

28

32

31

31

31

Överkalix

55

44

49

50

48

49

47

42

41

41

Övertorneå

45

51

62

64

55

59

57

48

49

54

Norrbottens län

90

89

91

93

100

96

97

96

94

95

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Totalt detaljhandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arjeplog

87

90

86

88

91

93

96

97

103

109

Arvidsjaur

86

90

87

87

87

85

85

85

88

87

Boden

75

75

77

74

73

74

77

78

78

77

Gällivare

83

82

83

88

91

89

93

92

92

93

Haparanda

223

256

267

285

283

288

306

314

307

316

Jokkmokk

57

62

63

67

68

70

69

67

64

66

Kalix

69

68

70

70

71

72

71

69

70

68

Kiruna

92

90

92

97

99

100

103

101

103

105

Luleå

112

110

108

108

113

112

113

113

113

114

Pajala

61

68

68

71

72

73

73

73

74

73

Piteå

88

87

91

90

89

88

87

88

89

89

Älvsbyn

55

53

53

55

57

58

63

64

66

64

Överkalix

77

75

76

79

79

83

85

84

85

84

Övertorneå

76

82

86

87

84

87

87

85

85

86

Norrbottens län

95

96

97

98

100

100

102

102

102

103

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: HUI

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta