Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2017. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 198 698
Arvidsjaur 168 874
Boden 157 056
Gällivare 161 402
Haparanda 140 534
Jokkmokk 118 738
Kalix 154 676
Kiruna 141 179
Luleå 123 354
Pajala 143 789
Piteå 149 679
Älvsbyn 177 348
Överkalix 177 254
Övertorneå 148 381
Norrbottens län 154 355
Riket 133 550
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 101 119 114 438 111 058 136 801 157 739 176 049 185 970 217 857 180 809 215 710 198 698
Arvidsjaur 111 744 113 290 119 396 139 136 179 868 176 995 154 771 141 178 117 188 136 928 168 874
Boden 94 265 99 722 102 578 105 163 102 291 101 453 104 137 126 768 135 597 144 951 157 056
Gällivare 88 129 93 935 98 544 105 248 118 968 135 526 147 575 156 118 156 946 156 889 161 402
Haparanda 100 411 107 653 103 299 91 596 106 809 125 713 131 330 139 120 140 753 133 249 140 534
Jokkmokk 91 159 103 193 106 826 103 448 113 936 114 115 131 847 140 235 138 380 126 807 118 738
Kalix 110 818 112 061 118 332 120 051 126 227 140 289 147 032 152 304 148 871 140 253 154 676
Kiruna 86 663 88 321 93 156 98 378 107 294 105 950 - 94 495 113 423 108 963 141 179
Luleå 94 501 95 475 94 682 96 333 98 244 102 896 106 115 113 497 116 442 119 715 123 354
Pajala 101 104 107 117 114 820 117 909 125 929 134 869 133 688 141 234 150 832 146 404 143 789
Piteå 88 066 89 614 94 376 101 465 105 422 112 826 117 193 125 269 130 084 132 804 149 679
Älvsbyn 109 656 115 595 119 106 121 853 123 612 138 741 126 956 150 446 145 083 161 685 177 348
Överkalix 129 072 128 557 133 329 132 184 135 213 136 572 152 803 154 621 161 765 182 500 177 254
Övertorneå 108 477 117 532 123 105 113 752 121 401 123 383 130 382 135 647 139 063 147 470 148 381
Norrbottens län 101 085 106 179 109 472 113 094 123 068 130 384 136 138 142 056 141 088 146 738 154 355
Riket 94 719 97 818 100 294 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 133 550
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 100 113 110 135 156 174 184 215 179 213 196
Arvidsjaur 100 101 107 125 161 158 139 126 105 123 151
Boden 100 106 109 112 109 108 110 134 144 154 167
Gällivare 100 107 112 119 135 154 167 177 178 178 183
Haparanda 100 107 103 91 106 125 131 139 140 133 140
Jokkmokk 100 113 117 113 125 125 145 154 152 139 130
Kalix 100 101 107 108 114 127 133 137 134 127 140
Kiruna 100 102 107 114 124 122 - 109 131 126 163
Luleå 100 101 100 102 104 109 112 120 123 127 131
Pajala 100 106 114 117 125 133 132 140 149 145 142
Piteå 100 102 107 115 120 128 133 142 148 151 170
Älvsbyn 100 105 109 111 113 127 116 137 132 147 162
Överkalix 100 100 103 102 105 106 118 120 125 141 137
Övertorneå 100 108 113 105 112 114 120 125 128 136 137
Norrbottens län 100 105 108 112 122 129 135 141 140 145 153
Riket 100 103 106 109 113 117 122 127 130 135 141

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta